Tööpakkumised

23.08.17

Tabasalu lasteaed Tibutare

otsib oma perre rõõmsameelset,

positiivse ellusuhtumisega

 

koristajat (üldruumid)

 

Võimalik töötada osalise tööajaga.

Tööle asumise aeg 4. september 2017

võimalusel varem

 

Avaldus ja CV  saata:

juhataja@tibutare.edu.ee

või tuua/saata aadressil

Lasteaia 7, Tabasalu, Harku vald

 

Täiendav info telefonil 55518218 (direktor);

603 2211 (majandusjuhataja) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harkujärve Põhikool

pakub tööd täiskoormusega

 

abikokale

 

Tööaeg  8.00 - 16.00

 

Lisainfo:

direktor Külli Riistop,

tel 5648 7148

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabasalu Ühisgümnaasium asub Eesti põhjarannikul Tallinnast umbes 8 km läänes ning on Tallinnaga logistiliselt hästi ühendatud. Meie koolis on ligi 1000 õpilast ja 80 õpetajat, mis teeb meie koolist ühe Eesti suurimatest koolidest.

 

Pakume sulle elamispinda ja suurepäraseid eneseteostuse võimalusi, kui tuled meile tööle

 

·       eesti keele ja kirjanduse õpetajaks

 

·       inglise keele õpetajaks

 

·       matemaatikaõpetajaks

 

Võta vastu väljakutse kujundada õppimine Tabasalu Ühisgümnaasiumis haaravaks ja kaasavaks õppijakeskseks õppeks! Ootame Sind kandideerima, kui Sulle on tähtis koolitund, kus lapsed tunnevad ennast kaasatuna ja mõistavad õppeaine rolli ja jõudu eneseväljenduses. Sa naudid õpetamist ja seeläbi õpilase arengu positiivset mõjutamist ning oled avatud ka uute õpimeetodite rakendamisele.

 

Lisainformatsioon

Täiendavat informatsiooni leiad kooli kodulehelt www.tyg.edu.ee.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (diplom koos akadeemilise tõendiga) saata hiljemalt 30.08.2017 kell 12.00 e-posti aadressile konkurss@tyg.edu.ee. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabasalu Ühisgümnaasium asub Eesti põhjarannikul Tallinnast umbes 8 km läänes ning on Tallinnaga logistiliselt hästi ühendatud. Meie koolis on ligi 1000 õpilast ja 80 õpetajat, mis teeb meie koolist ühe Eesti suurimatest koolidest.

 

Tabasalu Ühisgümnaasium võtab koolisööklasse tööle

 

ABITÖÖLISE

 

Tööle asumise aeg: 4. september 2017

Töökoha suurus: 1,0 kohta

Töötasu: 480 eurot kuus

 

Lisainformatsioon

majandusjuht Marek Topperilt, tel 5556 0539, marek.topper@tyg.edu.ee,

juhiabi Lea Kraavilt, tel 5556 0526, lea.kraavi@tyg.edu.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RANNAMÕISA LASTEAED

pakub tööd

ÕPETAJA ASSISTENDILE

*esialgu lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asemel

 

Tööle asumine septembrist 2017

Kontakt margit@rannamoisa.edu.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARKU VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

arendus- ja haldusosakonna

VEESPETSIALISTI

ametikohale

Sinu tööülesandeks on:

·         veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise, ehitamise, haldamise ja teenuste osutamise korraldamine;

·         veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamiseks projekteerimistingimuste koostamine;

·         ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamine ja ettepanekute tegemine veevarustuse ja kanalisatsiooni osas;

·         veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatiste andmete süsteemi loomine ning andmete sisestamine geoinfosüsteemi (GIS);

·         osalemine võrkude rajamiseks vajaliku asjaõiguse seadmise menetlusprotsessis;

·         veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide omandamise korraldamine arendajatelt, vastavate lepingute sõlmimine ja läbirääkimiste pidamine;

·         veevarustuse ja kanalisatsiooni alase nõustamise korraldamine ning vastavatele kirjadele vastamine;

·         koostöö korraldamine riigi, teiste omavalitsuste, maaomanike, arendajate ja teiste isikutega veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel, ehitamisel, haldamisel ja hooldamisel;

·         ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate  kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine, sh vee-ettevõtjate määramisega seonduv, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tagamisel tekkinud vaidluste lahendamine, vee ja kanalisatsiooni hinna taotluste läbivaatamine;

·         sadevee ärajuhtimisega seonduvate küsimuste lahendamine ning sadevee süsteemide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise korraldamine;

·         põhjaveevarude üle arvestuse pidamine;

·         vee erikasutuslubade kooskõlastamise menetlemine vallavalitsuses;

·         puurkaevude ja/või -aukude asukohtade kooskõlastamine ja puurkaevude projektide edastamine Keskkonnaametile kooskõlastamiseks;

·         reovee kohtkäitluse taotluste läbivaatamine ja reovee kohtkäitluslubade väljastamine;

·         reovee äraveo teenuse osutamise taotluste läbivaatamine ja purgimislubade väljastamine.

 

Tule meie meeskonda, kui Sul on:

·         kõrgharidus;

·         teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, veemajandust reguleerivatest õigusaktidest;

·         vene keele oskus suhtlustasandil;

·         ehitusprojektide lugemise oskus;

·         kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine;

·         töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus ja väga hea suhtlemisoskus;

·         hea pingetaluvus.

 

Kasuks tuleb:

·         varasem töökogemus seotud töövaldkonnas ja avalikus sektoris;

·         isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Pakume Sulle:

·         huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;

·         häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;

·         soodsaid sportimisvõimalusi;

·         erialast täiendkoolitust;

·         toetavat meeskonda;

·         puhkust 35 kalendripäeva;

·         haiguspäevade hüvitamist.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, milles põhjendad, miks just Sina antud ametikohale kõige paremini sobid, ootame hiljemalt 23. augustiks 2017 portaali CV Online vahendusel või meiliaadressile personal@harku.ee. Lisainformatsioon arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa telefonil +372 5591 3858.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vääna Mõisakool on 162-aastane traditsioonidega lasteaed-algkool (I ja II kooliaste), mis asub kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna mõisas, Harku vallas. Koolis õpib hetkel 96 õpilast ja lasteaias 30 last. Üheks meie prioriteediks on efektiivse tugivõrgustiku loomine ning õpilaste igakülgse arengu toetamine, pakkudes neile kaasaegset õpikeskkonda kodulähedases koolis. Hindame kõrgelt professionaalsust, uuendusmeelsust ning avatust. Oma tegevuses lähtume eeskätt õppijakesksusest, pidevast arengust ning tulemuslikust koostööst lapsevanematega.

 

Ootame oma väiksesse ning kokkuhoidvasse töökollektiivi osalise koormusega rõõmsameelset, empaatiavõimelist ning asjalikku

kehalise kasvatuse õpetajat,

kelle peamiseks tööülesandeks on kehalise kasvatuse tundide läbiviimine 5. ja 6. klassis.

 

Tööle asumise aeg augustis 2017

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, ametikohale sobivust tõendavad dokumendid ja elulookirjeldus e-postiaadressile kool@vaanakool.edu.ee

Küsimuste korral ning täiendava lisainfo saamiseks helistada telefonil +372 522 5343

 

Tutvu ka meie kooliga Facebooki vahendusel!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suurepärased töötingimused, kaasaegsed töövahendid,

meeldivad kolleegid, mitmekülgsed arenemisvõimalused,

särasilmsed terased lapsed ja siiras rõõm –

seda kõike pakub Sulle Pangapealse Lasteaed.

 

Pakume tööd

ÕPETAJA ASSISTENDILE

Soovime, et oleksid särava loomuga ja naudiksid tööd lastega

 

Tööle asumise aeg hiljemalt september 2017

Kui sa tunned, et see töö sobib just Sinule,

siis saada palun oma CV aadressile:

direktor@pangapealselasteaed.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tabasalu Lastehoid

pakub tööd:

LAPSEHOIDJA ABILE

Kui tunned endas soovi töötada väikeses hubases majas koos särasilmsete lastega, oled loov ja sõbralik, siis  võta meiega ühendust telefonil 55640648 (Ülle Jurtom)

või saada oma sooviavaldus ja CV

e-mailile: tabasalulastehoid@harku.ee

Tööle asumise aeg: koheselt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabasalu Teelahkme Lasteaed otsib

koka abi

 

Tööle asumine august 2017

Palun saata oma avaldus ja CV info@teelahkme.ee

Lisainformatsiooni telefonil 677 2075 / +372 5858 9812

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GlasCon OÜ on Eesti erakapitalil loodud ettevõte, mille põhitegevusalaks on klaas-alumiinium avatäidete valmistamine ning paigaldamine.

Otsime oma meeskonda

TOOTMISTÖÖLISI

 

- Tööülesanneteks on alumiiniumprofiilidest avatäidete valmistamine.

- Töö toimub ühes vahetuses 8:00 - 17:00.

- Tootmine asub Alliku külas, Saue vallas.

 

Nõudmised kandidaadile                                             Ettevõte pakub

- Täpsus ja korrektsus                                                - Meeldivat ning sõbralikku kollektiivi

- Kohuse- ja vastutustunne                                        - Erialast väljaõpet

- Eesti keele oskus                                                     - Motiveerivat tasu vastavalt oskustele

- Kasuks tuleb töökogemus tootmises                       - Sisemisi arenguvõimalusi

 

CV saata personal@glascon.ee. Lisainfo tel 5344 0779

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bonito OÜ

otsib seoses töömahu suurenemisega

üldehitajaid

Vasalemmas asuvasse tehasesse.

Kontakt: martin@bonito.ee, 554 6720

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harkujärve Põhikool

pakub järgmisest kooliaastast tööd täiskohaga

klassiõpetajatele

 

Kontakt: direktor Külli Riistop

 kulli.riistop@harkujarve.edu.ee

tel  657 5374

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------