Tööpakkumised

29.06.17

Harku Lasteaed kuulutab välja konkursi

õpetaja assistendi

ametikohale

Tööle asumise aeg 1. september 2017

Sooviavaldus, CV ning haridust (vähemalt keskharidus ja

soovitavalt läbitud lapsehoidja koolitus)

tõendavate dokumentide koopiad palume saata

14. augustiks 2017 e-postile marika.sandrak@harkulasteaed.ee

Info tel: 651 0458

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harku Lasteaed

ootab üheks aastaks (01.09.2017 – 31.08.2018) tööle

majandusjuhatajat

 

lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asemele

Tööle asumise aeg 1. september 2017

Sooviavaldus, CV ning haridust (keskeri või kõrgharidus)  

tõendavate dokumentide koopiad palume saata

14. augustiks 2017 e-postile marika.sandrak@harkulasteaed.ee

 

Info tel: 651 0458

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakume tööd

andmesisestajale-klienditeenindajale

 

Asume Keila lähedal

Info tel 501 5433
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabasalu Teelahkme Lasteaed otsib

koka abi

 

Tööle asumine august 2017

Palun saata oma avaldus ja CV info@teelahkme.ee

Lisainformatsiooni telefonil 677 2075 / +372 5858 9812

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GlasCon OÜ on Eesti erakapitalil loodud ettevõte, mille põhitegevusalaks on klaas-alumiinium avatäidete valmistamine ning paigaldamine.

Otsime oma meeskonda

TOOTMISTÖÖLISI

 

- Tööülesanneteks on alumiiniumprofiilidest avatäidete valmistamine.

- Töö toimub ühes vahetuses 8:00 - 17:00.

- Tootmine asub Alliku külas, Saue vallas.

 

Nõudmised kandidaadile                                             Ettevõte pakub

- Täpsus ja korrektsus                                                - Meeldivat ning sõbralikku kollektiivi

- Kohuse- ja vastutustunne                                        - Erialast väljaõpet

- Eesti keele oskus                                                     - Motiveerivat tasu vastavalt oskustele

- Kasuks tuleb töökogemus tootmises                       - Sisemisi arenguvõimalusi

 

CV saata personal@glascon.ee. Lisainfo tel 5344 0779

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harku vallas, Murastes, tegutseb kaasaegne kogukonnakool, kus igapäevaselt toimetame oma kooli visiooni rütmis – oleme aastaks 2020 uut õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev kogukonnakool, mis väärtustab looduskeskkonda ja koostööd ning kus iga õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks.

Kui meie lennukad mõtted sul südame kiiremini põksuma ja silmad särama panid ning soovid Murastes tublisid maailmakodanikke õppimises julgustada ja toetada, oled oodatud meie kooliperre.

 

Otsime oma kooli

ABIÕPETAJAT

 

Tööülesanded
· õpetajale õppeprotsessis toeks olemine
· õpetaja juhendamisel õpilastega õppetunnis ja vajadusel individuaalselt töötamine
· õpetaja abistamine igapäevase õppetegevuse planeerimisel ja õpikeskkonna kujundamisel


Nõudmised kandidaadile
· Soov pühendada oma aega ja oskusi lastele
· Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada
· Usaldusväärsust ja algatusvõimet
· Tahtmist areneda koos lastega
· Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse


Omalt poolt pakume
· Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli arengusse


KLASSIÕPETAJAT


Tööülesanded
• Õpilasete arengu toetamine, lähtudes nende tasemest ning arvestades õppekavas
seatud eesmärke
• Õpi– ja õpetamistegevuse kavandamine
• Õpikeskkonna kujundamine
• Õppimist toetava tagasiside süsteemne rakendamine
• Oma töö analüüsimine
• Hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine


Nõudmised kandidaadile
• Soov pühendada oma aega ja oskusi lastele
• Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse
• Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada
• Tahtmist areneda koos lastega
• Usaldusväärsust ja algatusvõimet
• Loomingulisust ning huvi maailma vastu
• Pedagoogilist kõrgharidust


Omalt poolt pakume
• Katseaja edukal läbimisel pakume alustavale õpetajale motiveerivat lisatasu
• Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli loomisse

 

ÕPPEJUHTI


Tööülesanded
• Õpetajate professionaalse arengu kaardistamine, jälgimine ja metoodiline
tagasisidestamine
• Õpilaste tulemuste analüüsimine ja sellest tulenevalt tegevuskava loomine
• Õppe – ja kasvatustöö planeerimine lähtuvalt riiklikust õppekavast ning selle
rakendamise ja täitmise kontrollimine
• Õppe – ja kasvatustöö ja koolikohustuse aruandlus, Stuudiumi e-päeviku haldamine
• Õpetajate metoodiliste materjalide ja tundide tagasisidestamine
• Muraste Kooli visiooni juurutamine
• Kiusamisvastase (KIVA) programmi meeskonna juhtimine
• Oma töö analüüsimine
• Hooliva, innustava ja koostöise suhtluskeskkonna loomine


Nõudmised kandidaadile
• Muutunud õpikäsituse aluspõhimõtete, sh õppimist toetava hindamise hea tundmine
• Õpiprotsessi juhtimise oskus
• Ettevõtlikkus õppekava arendamisel ja arendustegevuste loomisel
• Efektiivsete hindamismudelite rakendamise oskus
• Väga hea analüüsioskus ja kohusetundlikkus
• Avatud suhtumine ja huvi ennast arendada
• Koostööoskus, head probleemi lahendamise oskus ja väga hea suhtlemisoskus
• Usaldusväärsus ja algatusvõime
• Pedagoogiline kõrgharidus, kasuks tuleb varasem juhtimiskogemus haridusvaldkonnas


Omalt poolt pakume
• Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli loomisse
• Avatud juhtimiskultuuri, sh juhtimiskompetentside pidevat arendamist

 

Lisaks pakume tulevastele kolleegidele

• Väikest ja toredat kooliperet
• Hubast ja kaasaegset töökeskkonda
• Isikliku arengu võimalusi
• Väljakutseterohket tööd


Lisainformatsioon: ABIÕPETAJA, KLASSIÕPETAJA ja ÕPPEJUHT alustavad tööd alates 17. augustist 2017. Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 31. juuliks e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee. Vestlus toimub 1.-4. augustini 2017. Tööpäevadel kell 10.00-17.00 võimalus küsida lisainformatsiooni koolijuhilt (Priit Jõe +372 5557 9709).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vääna Mõisakool on 162. aastane traditsioonidega lasteaed-algkool (I ja II kooliaste), mis asub kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna mõisas, Harku vallas. Koolis õpib hetkel 96 õpilast ja lasteaias 30 last. Üheks meie prioriteediks on efektiivse tugivõrgustiku loomine ning õpilaste igakülgse arengu toetamine, pakkudes neile kaasaegset õpikeskkonda kodulähedases koolis. Hindame kõrgelt professionaalsust, uuendusmeelsust ning avatust. Oma tegevuses lähtume eeskätt õppijakesksusest, pidevast arengust ning tulemuslikust koostööst lapsevanematega.

 

Ootame oma väiksesse ning kokkuhoidvasse töökollektiivi rõõmsameelset, empaatiavõimelist ning asjalikku

6. klassi klassiõpetajat,

kelle peamiseks tööülesandeks on õpilase võimetekohase arengu toetamine läbi õppe- ja kasvatustöö läbiviimise.

Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks

logopeedi,

kelle peamiseks tööülesandeks on laste ja õpilaste arengu toetamine

kõnearendusliku töö kaudu

ning osalise koormusega

inglise keele õpetajat.

 

Tööle asumise aeg augustis 2017.

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, ametikohale sobivust tõendavad dokumendid ja elulookirjeldus hiljemalt 25. juuliks 2017 e-postiaadressile kool@vaanakool.edu.ee

Küsimuste korral ning täiendava lisainfo saamiseks helistada telefonil +372 522 5343

 

Tutvu ka meie kooliga Facebooki vahendusel!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonito OÜ

otsib seoses töömahu suurenemisega

üldehitajaid

Vasalemmas asuvasse tehasesse.

Kontakt: martin@bonito.ee, 554 6720

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tabasalu Spordikompleks

pakub tööd

puhastusteenindajale

 

* osalise- või täiskoormusega;

* graafikut on võimalik teha just nii

nagu tööletulijal vaja

 

Ootame kohusetundlikku

 ja rõõmsameelset inimest,

kes tahab olla osa meeskonnast.

 

Väljaõppega alustaksime juba juunis,

tööle asumine toimuks juuli lõpus.

Osalise tööaja puhul töötasu alates 330 € (bruto).

 

vetelpäästjale

 

* osalise- või täiskoormusega;

* töö graafiku alusel.

 

Vajalik hea füüsiline vorm, kohusetundlikkus

ja soov klientidega suhelda.

Väljaõppega alustaksime juulis,

kuid tööle asumine toimuks augustikuus.

Töötasu alates 4,50 € tunnis (bruto).

 

PS: Transpordi tööle ja töölt koju peab töötaja ise korraldama.

 

Lisaküsimuste korral kirjuta e-postile:

info@tabasalusport.ee või helista 5551 3800

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harkujärve Põhikool

pakub järgmisest kooliaastast tööd täiskohaga

klassiõpetajatele

 

Kontakt: direktor Külli Riistop

 kulli.riistop@harkujarve.edu.ee

tel  657 5374

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pangapealse Lasteaed

kuulutab välja konkursi

LOGOPEEDI

ametikoha täitmiseks.

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad e-postile direktor@pangapealselasteaed.ee

Lisateave tel 609 8231 või 5552 0342

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakume tööd

õpetaja abile

 

Tööle asumine alates 1. august 2017

Nõutud vähemalt keskharidus

Lisainfo: tel 603 2350 või margit.toomlaid@rannamoisa.edu.ee