Tööpakkumised

22.05.17

 

Tabasalu Lastehoid

pakub alates augustist tööd:

LAPSEHOIDJALE

(tähtajaline tööleping)

Kvalifikatsiooninõuded: kutseseaduse alusel väljaantud lapsehoidja kutse või lõpetatud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika, lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala

 

LAPSEHOIDJA ABILE

 

Kui tunned endas soovi töötada väikeses hubases majas koos särasilmsete lastega, oled loov ja sõbralik, siis võta meiega ühendust telefonil 5564 0648 (Ülle Jurtom)

või saada oma sooviavaldus ja CV

e-mailile: tabasalulastehoid@harku.ee

Kandideerimise tähtaeg: 15. juuni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARKU VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

lastekaitse spetsialisti

 

ametikohale

 

Sinu tööülesandeks on:

·         eestkostel või hooldusel olevate laste üle arvestuse pidamine, eestkoste või hoolduse korraldamine ja hooldajate kohustuste täitmise kontroll. Eestkostel oleva ja eestkostet vajava lapse kasvatamise korraldamine, isiklike ja varaliste huvide ning õiguste kaitsmine;

·         vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vanemlike õiguste äravõtmise ja taastamise algatamine. Lapsesse puutuva vaidluse lahendamine seaduses ettenähtud juhtudel. Hoolekandeasutusse või perekonda hooldamisele suunatava lapse dokumentide vormistamine;

·         paljulapselistele perekondadele ja lastega peredele sotsiaalteenuste ja hoolekande korraldamine. Programmi STAR juhtumite ja andmete sisestamine;

·         koolikohustuse mittetäitjate üle arvestuse pidamine;

·         koostöövõrgustiku loomine teiste ametkondade ja organisatsioonide spetsialistidega, lastekaitsealane preventiivne töö;

·         hooldusperede ja pereabiliste võrgu loomine, nende ettevalmistus, koolitusele suunamine ja nõustamine;

·         lapsevanemate nõustamine ja vajadusel abivajajate probleemide lahendamine;

·         laste hoolekandealaste projektide koostamine ja juhtimine;

·         lapsi ja lastega perekondade hoolekannet puudutavate vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide ning eelnõude ettevalmistamine;

·         lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine.

 

Tule meile tööle, kui Sul on:

 • erialane kõrgharidus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele (vene keel) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, koostöövalmidus, algatusvõime, loovus, kõrge vastutustunne, analüütiline mõtlemine.

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus;
 • B-kategooria autojuhiload.

 

Pakume sulle:

 • huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
 • kaasaegseid töövahendeid ja keskkonda;
 • erialast täiendkoolitust;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • soodsaid sportimisvõimalusi.

 

Sinu motivatsioonikirja, milles analüüsid oma sobivust vastavalt ametikohale esitatavatele nõuetele  ja CV-d ootame hiljemalt 1. juuniks 2017 portaali CV Online vahendusel või personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee.

Lisainformatsioon sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja (Tiia Spitsõn) telefonil 600 3867.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tabasalu Spordikompleks

pakub tööd

puhastusteenindajale

 

* osalise- või täiskoormusega;

* graafikut on võimalik teha just nii

nagu tööletulijal vaja

 

Ootame kohusetundlikku

 ja rõõmsameelset inimest,

kes tahab olla osa meeskonnast.

 

Väljaõppega alustaksime juba juunis,

tööle asumine toimuks juuli lõpus.

Osalise tööaja puhul töötasu alates 330 € (bruto).

 

vetelpäästjale

 

* osalise- või täiskoormusega;

* töö graafiku alusel.

 

Vajalik hea füüsiline vorm, kohusetundlikkus

ja soov klientidega suhelda.

Väljaõppega alustaksime juulis,

kuid tööle asumine toimuks augustikuus.

Töötasu alates 4,50 € tunnis (bruto).

 

PS: Transpordi tööle ja töölt koju peab töötaja ise korraldama.

 

Lisaküsimuste korral kirjuta e-postile:

info@tabasalusport.ee või helista 5551 3800

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vajame oma Tabasalu BabyBack Ribs & BBQ restorani meeskonda

hakkajat KOKKA!

 

Sind ootavad: põhjalik väljaõpe kogenud koka käe all, stabiilne töö aastaringselt, arengukoolitused, suurepärane võimalus saada 6 kuuga köögi vahetusevanemaks, sporditoetus ning muud motiveerivad hüved.

Eeldame, et Sa tunned kirge kokakunsti vastu, oled kokaks õppinud või kogenud söögivalmistaja, oled positiivne ning  valmis töötama ühtses meeskonnas.

Sinu tööks on ettevalmistuste tegemine, toidu valmistamine vastavalt retseptuurile, köögi ja oma töökoha korrashoid.

Kohtumiseni BabyBackis!

personal@babyback.ee, www.babyback.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tabasalu Teelahkme Lasteaed

ootab oma seltskonda

ühte toredat ja lastesõbralikku

õpetaja abi

 

(tööle asumise aeg augustis,

kandideerimise tähtaeg 08.06.2017).

 

Pakume kaasaegset töökeskkonda ja sõbralikku, toetavat ning

rõõmsameelset väikest kollektiivi.

 

Kui tunned, et just Sulle võiks selline töö sobida,

siis saada palun oma CV aadressile: info@teelahkme.

Lisainfo: info@teelahkme.ee

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015. a sügisel alustas kogukonna õpilastele hariduse andmist kaasaegne Muraste Kool Harku vallas. Igapäevaselt toimetame oma kooli visiooni rütmis – oleme aastaks 2020 uut õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev kogukonna kool, mis väärtustab looduskeskkonda ja koostööd ning kus iga õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on pühendunud õpetajatele südameasjaks. Kui eelpool sõnastatu Sind kõnetas ning soovid Murastes tublisid maailmakodanikke õppimises julgustada ja toetada, oled oodatud meie kooliperre.

Ootame seoses kooli jätkuva kasvuga oma meeskonda

KLASSIÕPETAJAID

 

ÕPIABIRÜHMA ÕPETAJAT

 

0,6 KOORMUSEGA MUUSIKAÕPETAJAT, MUDILASKOORI JUHENDAJAT

 

Tööülesanded

·         Õpilase arengu toetamine, lähtudes nende tasemest ning arvestades õppekavades seatud eesmärkidega

·         Õpi– ja õpetamistegevuse kavandamine

·         Õpikeskkonna kujundamine

·         Süsteemselt õppimist toetava tagasiside rakendamine

·         Oma töö analüüsimine

·         Hooliva ja innustava suhtluskeskkonna loomine

Nõudmised kandidaadile

·         Soovi pühendada oma aega ja oskusi lastele

·         Valmisolekut panustada oma mõtteid kooli arengusse

·         Avatud suhtumist ja huvi ennast arendada

·         Tahtmist areneda koos lastega

·         Usaldusväärsust ja algatusvõimet

·         Loomingulisust ning huvi maailma vastu

·         Pedagoogilist kõrgharidust, õpiabirühma õpetajal võimalusel eripedagoogiline ettevalmistus

Omalt poolt pakume

·         Võimalust osaleda ja panustada silmapaistva kooli loomisse

·         Väikest ja toredat kooliperet

·         Hubast ja kaasaegset töökeskkonda

·         Isikliku arengu võimalusi

·         Väljakutseterohket tööd

Lisainformatsioon: Õpetajad alustavad tööd alates 17. augustist 2017. Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus hiljemalt  26. maiks e-posti aadressil priit.joe@murastekool.edu.ee.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harkujärve Põhikool

pakub järgmisest kooliaastast tööd täiskohaga

klassiõpetajatele

 

Kontakt: direktor Külli Riistop

 kulli.riistop@harkujarve.edu.ee

tel  657 5374

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Õmblusettevõte asukohaga Keilas

võtab tööle

õmblejaid.

 

Kontakt tel 674 7567

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabasalus Gurmee Garaažis asuv

Pärnu Kalamajaka pood

võtab tööle

klienditeenindaja.

 

Pakume tööd nii osalise kui ka täistööajaga.

Tel 5694 4799; e-mail: triin@kalamajakas.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vajame

hooldajat

 

eakale naisele päevasel ajal

Harku alevikus.

Tel 5193 9441

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARKU VALLAVALITSUS

sotsiaal- ja tervishoiuosakonna

hooldustöötaja

töökohale

 

Harku vald võtab tööle valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonda hooldustöötaja põhiliselt Harku aleviku ja selle lähiümbruse eakatele koduhooldusteenuse võimaldamiseks.

 

 

Põhilised tööülesanded:

 

 • toiduainete kojutoomine;
 • ravimite kojutoomine apteegist;
 • abistamine maksete tasumisel;
 • abistamine  asjaajamisel ametiasutustega ja dokumentide vormistamisel;
 • puude tuppa toomine ja vajadusel ahju kütmine;
 • talvekütte tellimine, vajadusel selle ladustamise organiseerimine;
 • abistamine sauna viimisel 
 • abistamine majapidamistöödes;
 • arsti juurde viimine / toomine.

 

Kandidaadilt eeldame:

 

 • vähemalt keskharidust;
 • ametikirjade ja dokumentide koostamise oskust;
 • eesti keele kõrgtasemel valdamist;
 • vene keele valdamist suhtlustasandil;
 • head koostöö- ja suhtlemisoskust, tasakaalukust, paindlikkust, pingetaluvust, abivalmidust, empaatiavõimet, tolerantsust;
 • klienditeeninduse põhimõtteid, teenindushoiakuid ja nendel põhinevaid käitumisviise;
 • arvuti kasutamise oskust.

 

Vajalik:

 

 • B-kategooria juhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

 

Kasuks tuleb:

 

 • eelnev töötamine eakamate inimeste hooldamisel või töötamine meditsiini asutuses;
 • hooldustöötaja tase 3 või tase 4 kutse olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

 

 • sõbralikku ja meeldivat kollektiivi;
 • tööülesannete täitmiseks kasutatud isikliku sõiduauto kulude hüvitamine;
 • tööülesannete täitmiseks kasutatud telefonikulude kompenseerimine.

 

 

CV ja kandideerimisavaldus palume saata hiljemalt 22. maiks 2017. portaali CV Online vahendusel või personalijuhi Kaile Põldme meiliaadressile kaile.poldme@harku.ee.

Lisainformatsioon sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja telefonil 600 3867 (Tiia Spitsõn).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

Tabasalu Ühisgümnaasium asub Eesti põhjarannikul Tallinnast umbes 8 km läänes ning on Tallinnaga logistiliselt hästi ühendatud. Meie koolis on ligi 1000 õpilast ja 80 õpetajat, mis teeb meie koolist ühe Eesti suurimatest koolidest.

 

 

Tabasalu Ühisgümnaasium avab konkursi järgnevatele ametikohtadele:

 

 

eesti keel ja kirjanduse õpetaja

matemaatikaõpetaja

inglise keele õpetaja

loodusainete õpetaja

kehalise kasvatuse õpetaja

klassiõpetaja

erivajadustega õpilaste õpetaja

koolipsühholoog

logopeed

 

Täiendavat informatsiooni leiad kooli kodulehelt http://tyg.edu.ee/toopakkumised.

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (diplom koos akadeemilise tõendiga) saata hiljemalt 25.05.2017 kell 12.00 e-posti aadressile konkurss@tyg.edu.ee. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pangapealse Lasteaed

kuulutab välja konkursi

LOGOPEEDI

ametikoha täitmiseks.

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad e-postile direktor@pangapealselasteaed.ee

Lisateave tel 609 8231 või 5552 0342

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakume tööd

õpetaja assistendile

 

Tööle asumine alates 1. august 2017

Nõutav vähemalt keskharidus

ja soovitavalt läbitud lapsehoidja koolitus

 

Lisainfo: tel 603 2350 või margit.toomlaid@rannamoisa.edu.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakume tööd

õpetaja abile

 

Tööle asumine alates 1. august 2017

Nõutud vähemalt keskharidus

Lisainfo: tel 603 2350 või margit.toomlaid@rannamoisa.edu.ee

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------