Harku vallavanem tunnustas 2016/2017 õppeaasta tublisid õpilasi

06. juunil toimus Harku vallavanema vastuvõtt õpilastele, kes on tublid nii 2016/17 õppeaastal õppimises, olümpiaadidel osalemises kui ka olid aktiivsed osalejad huvialaringide töös.  ...

Harku Vallavalitsus tunnustas noorsootööga tegelevaid organisatsioone

Täname teid noortele pühendatud aja eest! Kumna mõisas 22. veebruaril toimunud vallavolikogu esimehe Anne-Ly Gross-Miti ja vallavanema Kaupo Rätsepa pidulikul vastuvõtul tänati ja...

Harku Vallavalitsus tunnustas Tabasalu Ühisgümnaasiumi töötajaid

Harku Vallavalitsus tunnustas Tabasalu Ühisgümnaasiumi 30. juubeli pidulikul aktusel pikaaegse pühendunud töö eest Tabasalu Ühisgümnaasiumis järgmisi töötajaid: Riina Oselein Inna...

Harku Vallavalitsus tunnustas 2015/2016 õppeaasta tublisid õpetajaid

Harku vallavalitsus tunnustas vastrenoveeritud NUKU teatris valla kõige silmapaistvamate tulemustega haridustöötajaid. Harku vallavanem Kaupo Rätsepp ning haridus- ja kultuuriosakonna...