Ühistransport

2.06.17

Valla ühistransporti korraldab Harjumaa Ühistranspordikeskus.

 

Kontakt:

Telefon 640 6780

E-post: info@harjuytk.ee

Koduleht: www.harjuytk.ee

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Harju maakonna ühistransport alates 12.06.2017

Alates 12.06.2017 muutuvad mõnede avalike bussiliinide sõiduplaanid. Muutuvad nii mõned väljumisajad, ühendusajad kui ka marsruudid.

Täpsem info Harju ÜTK kodulehel http://www.harjuytk.ee (klikkige linkile) ja ka http://www.peatus.ee/

Avalikud bussiliinid TALLINN - RANNAMÕISA - KLOOGARANNA maanteel alates 12.06.2017:

graafik

Avalikud bussiliinid TALLINN-PALDISKI maanteel tööpäeviti alates 12.06.2017: graafik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Septembris 2017 avatakse uus bussiliin nr 161, mis sõidab marsruudil Tallinn – Tabasalu – Rannamõisa – Tallinn

 

Koostöös Harku vallaga esitas MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus möödunud aastal Maanteeametile taotluse riigieelarvest toetuse saamiseks alates 01.09.2017 uue bussiliini nr 161 Tallinn – Tabasalu – Rannamõisa avamiseks, mille Maanteeamet on nüüd ka kinnitanud. Seega käivitatakse alates septembrist riigi dotatsiooniga uus bussiliin nr 161 Tallinn – Tabasalu – Rannamõisa – Tallinn.
Liini lõpp-peatus on Rannamõisa külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee äärses bussipeatuses.

Esialgu pannakse käima buss, mis sõidab Tallinna Balti jaama ja Rannamõisa vahet 7 korda päevas.

 

 

Sõidugraafik on nähtav siit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alates 13.02.2017 on Harku valda läbivatel avalikel maakonnaliinidel uus sõidugraafik, mis on nähtav siit:
 
 

Võrreldes senise sõidugraafikuga muutuvad alates 2017. aasta 13. veebruarist sõiduplaanid liinidel 145 ja 148.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Harku valla avalike siseliinide (H-liinide) sõidugraafik on nähtav siit: 

 

Harku valla avalikud H-liinid 2016/2017 õppeaastal alates 3. oktoobrist 2016

 

Võrreldes 2016. aasta septembrini kehtinud sõidugraafikuga on uues graafikus järgmised muudatused:

 

·         Liin H3 alustab 6:50 Keila-Joalt ja sõidab nüüdsest ka läbi peatuste Jüri- Mäe- Männi. Vääna kooli peatust (maanteel) liin H3 enam ei läbi, sõitjatel tuleb kasutada peatust Vääna, mis asub samas piirkonnas.

·         Liin H5 pikeneb Künka peatuseni.

·         Liin H7 väljub Harkujärvelt 14:57 ja seega lükkuvad kõik väljumisajad liinil hilisemaks. Kooli peatuses oleme andnud õpilastele sisenemiseks seisuaja 3 minutit, et tagada piisav aeg sisenejate registreerimiseks. H7 hakkab sisse sõitma Vääna kooli juurde, kus ootab ära sõitjad liinilt H8 ja seejärel suundub tavapärasel marsruudil Vääna-Jõesuusse.

 

·         H8 liin lühendatakse Vääna kooli peatuseni (mõisa juures) ja seal on tagatud õpilaste ümberistumine liinile H7, millega saab sõita kuni Vääna-Jõesuuni.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koolivaheaegadel ei ole H-liinid käigus.

 

Kõikide teiste bussiliinide (k.a kommertsliinide ja maakonnaliinide) sõidugraafikud on leitavad siit: www.peatus.ee (Maakonnaliinid - Harjumaa) ning koondplaanid http://www.harjuytk.ee/koondplaanid.

 

Sõidukaartide kohta on täpsem info leitav www.pilet.ee , Harku valla õpilastele kodu ja kooli vahel sõitmiseks mõeldud sooduskaarte saab osta alates 22.08.2016.

 

Harjumaa ühistranspordi piletitsoonide kaart

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Õpilaste uue õppeaasta sõidusoodustuse taotlemine

Algaval õppeaastal sõidusoodustuse saamiseks tuleb esitada valda vormikohane taotlus ja seejärel tasuda sõidukulude omaosalustasu.

Nii nagu eelnevatelgi aastatel tuleb sõidusoodustuse saamiseks tasuda sõidukulude omaosalustasu. Selleks tuleb osta Harku valla sooduspilet vastavalt tsoonidele. Ostetud sooduspilet tagab sõiduõiguse kuni õppeaasta lõpuni. Pileti ostmisel palume jälgida piletitoote nimetust ja kehtivusaega ning tsoonide vastavust elukoha ja kooli vahelisele marsruudile. Sõiduõiguse õppeaasta lõpuni annab Harku valla sooduspilet kehtivusega 30.06.2017.

·        Sõidusoodustust on õigus taotleda õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas ning kes omandab põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust.

·        Sõidusoodustust saab taotleda õpilase elukoha ja kooli vahelisel marsruudil.

·        Harku valla sooduspiletit on võimalik osta portaalis www.pilet.ee, postkontorites, kauplustes või R-kioskites. Müügipunktide nimekirja leiate veebilehelt www.pilet.ee.

·        Kui õpilasel puudub õigus osta Harku valla sooduspilet, palume koheselt ühendust võtta Harku Vallavalitsusega.

·        Uut taotlust ei pea esitama, kui eelmisel aastal oli õpilasel sõiduõigus olemas ja õpilase andmed (kool, elukoht) ei ole muutunud.

·        Uue taotluse peab esitama: õpilane, kes läheb 1. või 10. klassi; õpilane, kes omandab põhihariduse baasil kutseharidust; õpilane, kes soovib omaosalusest vabastust.

·        Taotluse omaosalusest vabastuse kohta võib esitada: eestkostel või perekonnas hooldamisel olev õpilane; pere, kus on kolm või enam sõidusoodustuse saajat; pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri; vähese toimetulekuga või raskustesse sattunud pere taotluse läbivaataja otsuse alusel muudel põhjendatud juhtudel.

·        Sõidusoodustust tõendavaks dokumendiks on Tallinna ja Harjumaa ühiskaart või RFID-tehnoloogial põhinev õpilaspilet. Ühiskaart peab olema isikustatud ja kehtib koos õpilaspiletiga.

·        Info avalike maakonnaliinide kohta on kättesaadav www.peatus.ee, samuti on alates 18.08.2016 nähtavad samal veebilehel Harku valla liinide (H-liinide) sõidugraafikud, lisaks on need kättesaadavad ka Harku valla veebilehel www.harku.ee

 

KADRI KELGO
Andmetöötlusspetsialist

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabasalu-Tilgu tee bussiliin

Alates 09. jaanuarist 2017 sõidab Tabasalu ja endise Piirivalvekolledži vahel uus bussiliin, et parandada Tilgu teel elavate õpilaste liikumist koolist koju. Varasemalt sõitis Tilgu teele kuni Piirivalvekolledžini Sisekaitseakadeemia bussiliin, kuid uuest aastast antud liin enam ei tegutse ning Harku vald leidis asendusvõimaluse mainitud marsruudil. 

Mikrobuss hakkab väljuma esmaspäevast kuni reedeni Tabasalust Kooli peatusest kell 16:20 ja saabub Tilgu teele endise piirivalvekolledži juurde orienteeruvalt 16:36. Seejärel pöörab buss ringi ja sõidab sama marsruuti pidi tagasi Tabasalusse Kooli peatusesse, kuhu jõuab orienteeruvalt 16:52. Buss teeb peatusi vastavalt sõitjate nõudmisele.
Liin on esialgu käigus kuni 10. juunini.

Valla koostööpartneriks antud liinil on Tederreisid OÜ.