Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toimub 15. septembril

Harju Maavalitsus koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) korraldab 15. septembril kell 11.00-14.30 infopäeva kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetuse taotlejatele. Infopäev...

Et lemmikloomad ei jääks suve lõpus suvilapiirkondadesse maha

Eesti Loomakaitse Selts on suve lõpus korraldamas kampaaniat, et suvitajatel püsiks meeles kaasa võetud loomad ka koju tagasi viia. Nende hinnangul jäävad just suve lõppedes paljud loomad...

Harku Rannikukaitse Üksikkompanii sai vallalt oma lipu

20. augustil Rannamõisa kirikus toimunud tseremoonial annetas Harku vald Harku Rannikukaitse Üksikkompaniile üksuse lipu. Lippu õnnistas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas...

Nädalavahetusel paigaldatakse Kase tänaval sadeveetorustikke

Ranna tee II etapi ehitustööde raames paigaldatakse eelolevale laupäeval ja pühapäeval (19.-20.08) Tabasalus Kase tn 1 esisel teelõigul sadeveetorustikke. Tööd toimuvad päevasel ajal, tööde ajal...

Mida sooviksid Sina kuni 50 000 euro eest valda rajada?

Harku valla kaasava eelarve määruse raames ootab vallavalitsus 1. septembrist kuni 31. oktoobrini vallaelanike ettepanekuid kuni 50 000 eurose maksumusega projekti elluviimiseks, mis...

Õpilaste uue õppeaasta sõidusoodustuse taotlemine

Algaval õppeaastal sõidusoodustuse saamiseks tuleb esitada valda vormikohane taotlus ja seejärel tasuda sõidukulude omaosalustasu. Nii nagu eelnevatelgi aastatel tuleb sõidusoodustuse...

Taas on võimalik taotleda koolitoetusi

Harku valla elanikel on võimalik taotleda esmakordselt koolimineva lapse toetust, koolitoetust, eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetust, toidutoetust ja vähekindlustatud...

Vald konserveeris Rannamõisa paekivist hooned

Rannamõisas asuvate endise karjamõisa paekivist hoonete lagunemise vältimiseks ning nende tuleviku kasutusotstarbe säilitamiseks tellis vald hoonete müüride konserveerimise. Rannamõisas...

Lemmikloom toob rõõmu, aga ka kohustusi

Lemmikloom on paljudele kui armas pereliige, kelle eest hoolitseda. Lemmiklooma pidamine pakub rõõmu ja mõnusat seltsi, kuid toob kaasa ka kohustusi, mida tuleb täita. Koerad ja...

Muraste hiiemetsa ja -mäe asukoht teaduslikult kinnitatud

Sel suvel sai teadusliku kinnituse Muraste hiiemetsa ja hiiemäe täpne asukoht. Värske uuring annab teada, kus asub Muraste hiis, kui suur ta on olnud varem ning kui palju temast on tänaseni...

Konkursile „Turvaline Hoone“ saab Harjumaalt esitada kandidaate 15. septembrini

Politsei ja Harju Maavalitsuse koostöös konkursi korras väljaantava märgise „Turvaline Hoone" kandidaatide esitamise tähtaega on pikendatud 15. septembrini 2017. 6. juunil 2017 kuulutati...

EAS Ärimentorprogramm otsib ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid!

EAS ootab sügisel algavasse EAS Ärimentorprogrammi kandideerima ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid. Ärimentorprogramm on mõeldud alustavate ettevõtjate edule, kiiremale kasvule ning...

Piirkonnapolitseinik annab nõu, kuidas vältida kelmuste ohvriks langemist

Aeg-ajalt tuleb Harku vallas ette erinevaid kelmuse juhtumeid. Kuigi juhtumeid pole palju, ei tee paha veel korra meelde tuletada enamlevinud kelmuse viisid ning kuidas nendest hoiduda. ...

DigiMaa internetiühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. august

Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama – sooviavaldusi saab esitada veel loetud päevad! Harjumaa omavalitsuste...

AS Nordecon õhusaasteloa muutmise taotluse avalikustamine

Harku Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on esitanud Harku Vallavalitsusele arvamuse andmiseks Nordecon AS (registrikood: 10099962) õhusaasteloa muutmise taotluse. Nordecon AS omab tähtajatu...

7.-18. augustini toimub Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus, valla õhuruumis võib näha militaarlennuvahendeid

7. augustist kuni 18. augustini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA ühine harjutus. USA poolt osaleb Marylandi rahvuskaardiväe eskadrill ründelennukitega A-10 ja maaväe kopterisalk...

Muutused sõiduplaanides: bussid läbivad homsest taas "Viru" peatust, Tabasalus "Brooklyni" peatust ajutiselt ei teenindata

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus andis teada, et alates 8. augustist sõidavad kõik maakonna bussiliinid oma tavapärasel marsruudil ning teenindatakse taas ka peatust „Viru". Kehtivad...

AS Eesti Keskkonnateenused püüab suvise jäätmeveo Harku vallas taas toimima saada

Suveperioodil on Harku vallas tekkinud häired jäätmeveos - eri piirkondades on jäätmevedu jäänud graafikujärgsel päeval teostamata ja seda on tehtud mõnepäevase või üksikutel juhtudel ka...

Liikluse ajutine sulgemine Harkujärvel J. Venteri teel 1. augustil

Seoses Harkujärvel J. Venteri tee ühisvee ja -kanalisatsiooni rajamisega suletakse ajutiselt liikluseks J. Venteri tee sõidutee osa maja nr 7 ees.   Planeeritud tee sulgemise aeg on...

Õhusaasteloa taotluse avalikustamine

Harku Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on esitanud Harku Vallavalitsusele arvamuse andmiseks ITT Capital OÜ (registrikood: 12734865) õhusaasteloa taotluse. ITT Capital OÜ taotleb...

Ranna tee rekonstrueerimise tõttu suletakse osaliselt Ranna tee ja suunatakse ümber ühistranspordi liiklus

Seoses Tabasalus Ranna tee rekonstrueerimise ja tee sulgemisega jääb alates 28. juulist ajutiselt bussipeatus Brooklyn teenindamata. Liinid 111 ja 111A teevad ümbersõidu Nooruse tänava kaudu...

Vääna-Jõesuus Hiie teel ja Aiba teel teostab Strantum OÜ alates 16. augustist 2017 teehooldust takistavate puude ja hekkide piiramist

OÜ Strantum juhib kinnistuomanike tähelepanu sellele, et teehoolduse teostamiseks ei tohi avalikult kasutavate teede äärde paigaldada kive ega istuda puid või hekki, mis takistaks teehoolduse...

Liiva tee - Toome tee ristmiku sulgemine ja ümbersõit

Perioodil 17.07 – 31.07 on ristmiku rekonstrueerimistööde ajaks suletud Liiva tee ja Toome tee ristmik Ümbersõit toimub Nõmme tee ja Nõmme põik tee kaudu. Käämo tee elanikele ligipääs...

Juuli lõpus algavad Ranna teel taas ehitustööd

Tabasalus asuva Ranna tee 2. etapi ehitustööde hanke võitis Tallinna Teede AS, kes alustab tee rekonstrueerimistöödega juuli lõpus. Ehitustööde periood on 100 päeva, mille vältel esineb...

Vald otsib hoolekandekeskuse rajajat

Harku vallavalitsus kuulutas välja hanke leidmaks koostööpartnerit, kes rajaks Tabasalu hoolekandekeskuse, kus pakutakse hoolekannet nii eakatele kui ka dementsetele ning erivajadustega...

Vald ootab pakkumisi tervisekeskuse arhitektuursele ideekonkursile

Harku vallavalitsus kuulutas välja arhitektuurse ideekonkursi Tabasallu rajatavale tervisekeskusele, mis ehitatakse Teenuste tn 2 kinnistule sealse praeguse perearstikeskuse ja noortekeskuse...

Otsime Harku valla kauneimat aeda!

Veel kuni juulikuu lõpuni ootab Harku vallavalitsus osalejaid heakorrakonkursile „Harku valla kaunis kodu 2017".   Heakorrakonkurssi on Harku Valla Aiaselts koostöös Harku...

Tabasalu skatepark läbib juulis uuenduskuuri

Juuli keskel vahetatakse välja Tabasalu skatepark 'i kattevineerid, mis on ajaga kulunud. Tööde valmimist planeeritakse hiljemalt augusti keskpaigaks. Tabasalu skatepark on kasutajaid...

Anna teada soovist liituda kiire internetiühendusega!

Lairibaühenduse projekti DigiMaa eesmärk on tagada Harjumaal kõigile võimalus liituda valguskaabliga, mis pakub ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid...

Käimasolevad ja algavad tee-ehitustööd Harku vallas 2017. aastal

Käimasolevad ja algavad tee-ehitustööd Harku vallas Planeeritav töö Tööde algus Tööde planeeritav lõpp ...

Tuletorni, Suurupi, Kivi tee ja Sõpruse AK bussipeatuseid ei teenindata ajutiselt

Harjumaa Ühistranspordikeskus annab teada, et Suurupi tee rekonstrueerimise teetööde tõttu ei teeninda Harjumaa avalikud liinid nr 108, 123, 128 ja 129 ajutiselt Suurupis asuvaid Tuletorni,...

Vallavolikogus algatati uue asustusüksuse – Meriküla – moodustamine; ettepanekud, arvamused ja protestid oodatud kuni 1.08.2017

Harku Vallavolikogu algatas 29.06.2017 otsusega nr 35 Harku vallas Muraste, Ilmandu ja Suurupi külade lahkmejoonte muutmise ning uue asustusüksuse, Meriküla, moodustamise. Volikogu otsuse...

Liikluskorralduslikud muudatused maakonna ühistranspordi liikluses XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigu ajal

Tulenevalt 2. juulil 2017 toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigust, mis toimub kell 8.30 kuni 14.00, korraldatakse ümber maakonna ühistranspordiliinide liiklus. Lisainfo...

Vääna-Jõesuu rand ootab suveilma ja promenaadi

Vääna-Jõesuu rand on suvitajate vastuvõtmiseks valmis, kui ilmataat lahkemat palet näitab. Küll aga tuleks kuni Liivaluite tee promenaadi valmimiseni jätta suvitajail sõidukid Rannasüdame tee...

Elukeskkond vs maavarad – kumb on tähtsam?

Arvamuslugu:   Elukeskkond vs maavarad – kumb on tähtsam? Harku karjäär taotleb Keskkonnaametilt maavarade kaevandamise luba, millega soovitakse liikuda kaevandustegevusega...

Riigimaantee läheb remonti: suve teises pooles toimuvad Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna teekatte taastustööd

Maanteeameti tellimusel toimuvad ajavahemikul 11.07 kuni 28.08 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maantee teekatte taastustööd Rannamõisa kiriku ja Vääna-Jõesuu vahelisel lõigul. ...

Juulikuus ilmub vallaleht 12. juulil

Tuletame meelde, et juulikuus ilmub Harku Valla Teataja vaid ühel korral – 12. juulil. Seega juulikuu neljandal kolmapäeval Harku Valla Teatajat ei ilmu ning järgmine number ilmub alles 16....

Koostamisel on teede ja juurdepääsuteede teemaplaneering

Vallavalitsuse tellimusel on koostamisel Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneering, mis aitab paremini planeerida valla teedevõrgustikku ja tagada vajalikud liikumisvõimalused. ...

Valla noorsootöö läbis kvaliteedihindamise

Noorsootöö on Harku vallas prioriteetne ja kompaktne ning aitab koostöös lastekaitsega ennetada riskikäitumist. Lisaks on valdkond muutuste ajal nähtavalt arenemas, selgus värsketest noorsootöö...

Konkurss „Harku valla kaunis kodu 2017“ ootab kandidaate

  Harku vallavalitsus palub eramuomanikke ja korteriühistuid, koole ja lasteaedu ning ettevõtteid osalema heakorrakonkursile „Harku valla kaunis kodu 2017".   Konkursile...

Lemmiklooma kiip on eluliselt tähtis

Võttes perre lemmiklooma, tuleb ta kindlasti mikrokiibiga märgistada ning lemmikloomaregistrisse kanda, et looma oleks tema leidmise korral lihtne taas omanikuga kokku viia. „Kellel koer...

Suvine parkimine Vääna-Jõesuu rannaparklates

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 9 ja Rannaparkla kinnistul ning Rannasüdame tee parklas on 1. juunist kuni 31. augustini kell 10.00–20.00 parkimine tasuline. Suveperioodil tuleb Luige tee...

Harju Maakaitsepäev tuleb taas!

Juba järgmisel nädalal peetav Harju XXII Maakaitsepäev üllatab taas. Nii nagu igal aastal, on ka sel korral oodata uusi osalejaid ning meeleolukaid demolahingud. Traditsiooniliselt algab 23....

Tabasalus Teenuste, Pähkli ja Sarapuu piirkonnas on soojusvarustuse avariiline katkestus

Kolmapäeva, 14.06.2017 hommikul avastati Tabasalus Teenuste, Pähkli ja Sarapuu piirkonnas soojusvarustuse avarii. Soojustrassi avarii likvideerimiseks katkestatakse soojusvarustus Teenuste,...

Harku vald hakkab rakendama kaasavat eelarvet

Vallaelanikud saavad edaspidi senisest enam kaasa rääkida valla eelarve planeerimisel, sest Harku vallavolikogu võttis vastu kaasava eelarve koostamise määruse, mida hakatakse rakendama juba...

Tabasalu Päev 2017 toob noored püünele

Juba kaheksandat korda toimuv Harku valla suur perepäev – Tabasalu Päev – on suve edenedes hoogu kogumas, pakkudes tänavu 19. augustil Tabasalus Tui pargis erakordseid ja nooruslikke elamusi. ...

Kooliaasta 2016/2017: ühiskond muutub, lapsed ja koolid koos nendega

Lõpukellad kuulutavad kooliaasta lõppu. Aastat iseloomustab uue õpikäsituse tulek, mille põhimõtted kujundavad valla edasist haridusmaastikku. Kooliaasta lõpuks on üldjoontes selge, kui...

Valda paigutati pagulaspere

Maikuus Kreekast Eestisse saabunud ümberpaigutatavatest Süüria põgenikest on Sotsiaalministeerium ühele perekonnale leidnud elamispinna Harkus, kuhu pere on end tänaseks ka sisse seadnud. ...

Logost inspireeritud maamärgi rajamise idee ei pälvinud toetust

Vallavalitsuse välja pakutud idee rajada valla visuaalse identiteedi arendamiseks meie haldusterritooriumi algust tähistav logost inspireeritud maamärk ei leidnud tagasisidet edastanud inimeste...

Toetused koolilõpetajatele ja lasterikastele peredele

Põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks saavad vähekindlustatud pered taotleda vallast koolitoetust, veel kuni 30. juunini ka paljulapseliste perede toetust. Koolitoetus vähekindlustatud...

Harku vallavalitsus pöördus Harju Elu vastu pressinõukogusse

Kas Harju Elus ilmunud lugu „Harku vald pääses kolepuust?" vastas ajakirjanduseetika põhimõtetele? Sellele hinnangu saamiseks pöördus Harku vallavalitsus pressinõukogusse.   ...

Suviste vallavalitsuse istungite ajad

Käesoleva aasta suveperioodil toimuvad Harku Vallavalitsuse istungid järgmiselt:   ·         Juunikuus toimuvad istungid 5.06, 12.06 ja 19.06...

Tabasalus Kodu tänaval tehakse 14.06 – 17.08.2017 kaevetöid

Tabasalus Kodu tänaval tehakse 14.06 – 17.08.2017 kaevetöid. Tegemist on liikuva tööga ehk täpne töötsoon liigub iga päev. Töövõtja informeerib kohalikke elanikke igapäevaselt tööde kulgemise...

Eesti Õigusbüroo OÜ jagab riigihanke korras Eesti elanikele tasuta ja tavahinnast soodsamalt õigusalast nõu

Eesti Õigusbüroo OÜ jagab riigihanke korras juba 10. aprillist Eesti elanikele tasuta ja tavahinnast soodsamalt õigusalast nõu. Teenust finantseerib Eesti Vabariigi Justiitsministeerium ja see...

Probleem lahtiselt jooksvate koertega

Ikka ja jälle tuleb Harku vallas ette olukordi, kus koerad jooksevad lahtiselt ringi ja kipuvad öösiti aias haukuma, rikkudes sellega ümbruskonna elanike turvalisusetunnet ja öörahu. Tuletan...

11. Rullituur algab Tabasalus

Tänavune Rullituur saab 11. juunil alguse juba neljandat korda toimuva Tabasalu Rulluisumaratoniga, millele oodatakse osalema nii harrastajaid kui ka sportlasi.   Uus Maa...

Maanteeameti teade - Maanteeameti strateegiline mürakaart 2017

Maanteeametil on valminud strateegiline mürakaart, mis on avalikustatud Maanteeameti kodulehe aadressil https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart-2017 . ...

Hakatakse kontrollima reovee kogumismahuteid

Keskkonnainspektsioon koostöös Harku vallaga kontrollib juunis Vääna-Jõesuu piirkonnas Harku valla heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja alusel kontrollima ühisveevärgi...

Juunis alustatakse Toome ja Liiva tee ehitustöödega

Harku vallavalitsuse tellimusel ja läbiviidud hanke tulemusel alustab Tallinna Teede AS  juuni alguses Toome tee sõidutee ja jalgtee (I ja II etapp) nin sealse tänavavalgustuse ja Liiva...

Homme algavad tänavused pindamistööd Harku vallas

Alates 29. maist algavad tänavused pindamistööd Harku valla teedel, mida teeb Harku Vallavalitsuse läbiviidud hanke tulemusel OÜ ÜLE. Pindamistööde valmimisajaks on planeeritud käesoleva...

KredEx avas kodutoetuse taotlusvooru lasterikastele peredele

Alates 29. maist on avatud KredExi kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste...

Käes on lõpupidude aeg

Aasta lühimad ööd on käes ning kevadest saab suvi. Lähenemas on kooli lõpetamine ja nendega kaasnevad peod. Põhikooli või gümnaasiumi lõpp on igaühele erakordne ja ikka tahetakse, et see päev...

Ootame elanike tagasisidet maamärgi ideele

Veel kuni 26. maini saab anda tagasisidet vallavalitsuse ideele rajada valla piiri lähistele meie haldusterritooriumi tähistav maamärk, mis on inspireeritud valla logo puukujutisest. ...

Vald ootab pakkumusi Ranna tee 2. etapi ehitustöödeks

Vallavalitsus kuulutas välja ehitushanke Ranna tee 2. etapi ehitustöödeks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 9. juuni ning töövõtja leidmise korral soovitakse töödega alustada juuli keskel. ...

Tabasalu staadionil löödi kopp maasse

Tabasalu Ühisgümnaasiumi kõrval oleva staadioni rekonstrueerimistööd on alanud, staadioni põhjalike uuendustöödega plaanitakse valmis saada augusti lõpuks .   OÜ Strantum andis...

Tervisekeskusele tuleb arhitektuurne ideekonkurss

Peatselt kuulutatakse välja arhitektuurne ideekonkurss Tabasallu rajatavale tervisekeskusele, mis ehitatakse Teenuste tn 2 kinnistule sealse praeguse teenustemaja kõrvale.   Harku...

Tänavavalgustus lülitatakse suverežiimile

Juunis ja juulis lülitatakse Harku valla tänavavalgustid suverežiimile, vähendades öösel põlevate valgustite hulka.   Alates 5. juunist kuni 28. juulini lülitatakse suverežiimile...

Kuidas saada linna ja linnast koju? Haabersti ringristmiku ehitustööd käivad

Haabersti ringristmiku ehitustööd on alanud, tuues kaasa rohkem kui aasta jagu liiklusmuudatusi ja -piiranguid. Ehitustööde eri etappide liiklusskeeme käisid möödunud nädalal Harku vallamajas...

Suvine parkimine Vääna-Jõesuu rannaparklates

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 9 ja Rannaparkla kinnistul ning Rannasüdame tee parklas on 1. juunist kuni 31. augustini kell 10.00–20.00 parkimine tasuline. Suveperioodil tuleb Luige tee...

Lairibaühenduse infopäev Vääna-Jõesuu koolis

Vääna-Jõesuu koolimajas toimub 19. juunil kell 18.00 lairibaühenduse projekti DigiMaa infopäev, kus selgitatakse, miks iga inimene või asutus võiks valguskaablit soovida.   ...

Jäätmejaamas võetakse eterniiti vastu tasuta

Kui tavapäraselt tuleks 1 m³ eterniidi üleandmise eest jäätmejaama tasuda 50 eurot, siis nii nagu eelmisel aastal, toetab Harku vallavalitsus ka tänavu Tabasalu jäätmejaamas eterniidijäätmete...

Murastes Kolmiku tänaval alustatakse 22.05.2017 jalgratta- ja jalgtee ehitustöödega

Kolmiku tänava jalgratta- ja jalgtee ehitusega alustatakse 22.05.2017. Jalgratta- ja jalgtee ehitatakse olemasolevast kergliiklusteest (Kolmiku tänava alguses) kuni Kolmiku põiguni. Kolmiku...

Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli vilistlased võtavad mõõtu 3. juunil

Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli sportlikumad vilistlased on ikka aeg-ajalt armsale staadionile jalgpalli mängima kogunenud. Sel aastal toimuvad SIK spordimängud 3. juunil kell 12.00. ...

41. Türisalu Kuulijänn toimub 21. mail

Saame endise sanatoorse internaatkooli staadionil kokku juba 41. korda. Hakkame kell 17 peale kuulijänniga naistele ja meestele. Lapsed vanuses 6-15 viskavad palli. Peale kuulijänni on U20 ja...

11. Rullituur algab Tabasalus

Tänavune Rullituur saab 11. juunil alguse juba neljandat korda toimuva Tabasalu Rulluisumaratoniga, millele oodatakse osalema nii harrastajaid kui ka sportlasi.   Uus Maa...

Harjumaa ettevõtlus- ja arenduskeskuse artiklitesari: Miks edukad müüvad rohkem ja kallima hinnaga?

Olles aastaid aidanud ettevõtetel liikuda erinevatele turgudele, olen sageli pidanud vastama ka teiste küsimustele kuidas seda teha ja millest alustada. Enamasti on ettevõtjal olemas toode...

Suurupi ülemine tuletorn avas uksed

Pühapäeval, 30. aprillil avanesid külastajatele Mandri-Eesti vanima, 257 aasta vanuse Suurupi ülemise tuletorni uksed. Aastaid kestnud ettevalmistustööd on jõudnud lõpusirgele ning Harku vald...

Alustatakse Vääna-Jõesuu ranna promenaadi ehitamist

Harku vald alustab mai keskpaigas Vääna-Jõesuu randa viiva Luige tee kergliiklustee ja promenaadi ehitustöödega. Vääna-Jõesuu randa, mis on seni olnud Harjumaa ainus avalik suplusrand ja...

Ohtlike jäätmete kogumisring 20. mail

Laupäeval, 20. mail saavad eraisikud Harku vallas erinevais paigus tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.   Ohtlike jäätmete kogumisringil saab tasuta ära anda...

Toetus lasterikastele peredele

Mais ja juunis makstakse lasterikastele peredele toetust. Paljulapselise pere toetust makstakse peredele, kus kasvab kolm ja enam last. Toetus on sõltuv pere tulust. Harku Vallavolikogu...

Südamekuu tervisekontroll oli menukas

Südamekuul pakutud võimalust kontrollida jalaarterite aterosklerootilisi muutusi kasutasid Tabasalu Eakate Päevakeskuses 12., 25. ja 26. aprillil paljud.   Kui esialgu oli...

Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetuseid

2-22.05 saab PRIAst taotleda pindalapõhiseid otsetoetusi, üleminekutoetusi ning Maaelu arengukava pindala- ning loomapõhiseid toetusi. Hilinenult on võimalik taotlust esitada kuni 16. juunini,...

Jäätmeid sortides hoiad tervist ja ümbritsevat keskkonda

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Raske on öelda, kuidas jaguneb jäätmete teke proportsionaalselt aasta peale, kuid...

Liikluskorraldus Haabersti ristmiku ehitustöödel alates 8.05.2017

  Esmaspäeval, 8. mail jätkuvad Õismäe tee ühistranspordi peatuse, ülekäigukoha ja kõnnitee ehitustööd. Liikluspiirangud Õismäe teel kehtivad kuni 15.05.2017.  Alates...

Algas erivajadustega laste vastuvõtt Salu Kooli

  Erivajadustega laste kool Salu Kool asukohaga Saue vallas Maidla külas alustas erivajadustega (psüühikahäire ja vaimupuue) õpilaste vastuvõttu uueks 2017/18 õppeaastaks. MTÜ...

DigiMaa – kiire internet omavalitsuse abiga kõigile kättesaadavaks!

Internetiühendus on Eesti linnades pea sama loomulik nagu elekter. See on kättesaadav ja suhteliselt soodne – ettevõtlust ja e-riiki muud moodi enam ette ei kujutagi. Äärelinnades, rääkimata...

Septembris avatakse uus bussiliin nr 161, mis sõidab marsruudil Tallinn – Tabasalu – Rannamõisa – Tallinn

Koostöös Harku vallaga esitas MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus möödunud aastal Maanteeametile taotluse riigieelarvest toetuse saamiseks alates 01.09.2017 uue bussiliini nr 161 Tallinn –...

Skulptuurne maamärk tähistamaks Harku valda?

Vallavalitsus on arendamas ideed rajada valla piiri lähistele meie haldusterritooriumi tähistav maamärk, mis on inspireeritud valla logo puukujutisest. Selleks on tellitud maamärgi esmane...

Alustati Suurupi tee rekonstrueerimist ja kergliiklustee ehitamist

Maanteeamet alustas Suurupi tee rekonstrueerimisega, mille raames ehitatakse koostöös Harku vallaga Suurupi tee äärde ka kergliiklustee. Suurupi tee rekonstrueerimise ja kergliiklustee...

Tänavused teede pindamistööd Harku vallas

Harku Vallavalitsuse läbiviidud hanke tulemusel alustab OÜ ÜLE mai teises pooles Harku valla teedel tänavuste pindamistöödega. Täpne tööde teostamise aeg on tingitud ilmastikust – pindamistööde...

Muraste paemurdu tuleb discgolfirada

Raja ettevalmistustöödega alustavad discgolfi kohalikud entusiastid ühes Muraste külaseltsiga „Teeme ära!" talgute raames 6. mail. Siiani on Muraste paeplatsil saanud pidada meeleolukaid...

Ratturid ja rattad hooajaks valmis!

Jalgrattahooaeg on alanud. Selleks et sõidurõõm püsiks, annavad soovitusi ja tuletavad meelde reegleid kohalik piirkonnapolitseinik ning Maanteeameti ennetustöö ekspert. Harku vallas on...

Saabus EL toiduabi puudust kannatavatele inimestele

Harku valda saabus 19. aprillil Euroopa Liidu toiduabi, mis on ette nähtud  enim puudust kannatavatele isikutele. Toiduabi eraldatakse nimekirja alusel, mille on koostanud...

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 20. mail

Ohtlike jäätmete kogumisringil saavad Harku valla elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed nagu kasutatud õlid, õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja...

Tabasalus Pähkli tänaval toimuvad 20.04-31.05 sõidutee laienduse ehitustööd

Perioodil 20.04-31.05.2017 toimuvad Tabasalus lõigul Sarapuu ristmik kuni Pähkli tn 13 kinnistu piirini sõidutee laiendustööd. Lisaks rajatakse 11 uut parkimiskohta. Ehitustööde...

Kulu põletamine on keelatud

Kevad on käes, väikesed talve tagasilöögid on tavapärased, need ei sega looduse loomulikku kulgu. Õitseb lill, siutsub lind ja põleb kulu. Põhja päästekeskus tuletab meelde – kulu põletamine on...

Seminar „Erivajadusega inimene – tööandja võimalus“

Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses toimub 26. aprill 2017 kell 9.00-16.00 seminar „Erivajadusega inimene – tööandja võimalus". Seminari eesmärgiks on tutvustada tööandjatele...

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.  Nagu tavaliselt moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva...

Jäätmejaam nüüd avatud ka esmaspäeviti

Tabasalu jäätmejaam on nüüdsest avatud kokku viiel päeval nädalas: lisaks senistele lahtiolekuaegadele on jäätmejaam lahti nüüd ka esmaspäeviti kell 9.00–15.00. Jätkuvalt on jäätmejaam avatud...

Kevadisel koolivaheajal perioodil 14.-21.04.2017 on peatatud enamik H-liinide töö

Perioodil 14.-21.04.2017 on Harku valla koolides kevadine koolivaheaeg, mistõttu on enamik H-liinid selleks perioodiks peatatud. Liinid H6 ja H8  sõidavad  pikendatud...
Näitan: 1-100
Elemente lehe kohta 100
of 7