Vääna mõis on valmis!

Päris valmis ta siiski veel ei ole:). Aga kasutuseks on valmis ning detailide osas on viimistlemisel vaid paar ruumi. 13. novembril toimus Vääna mõisahoone restaureerimisjärgne pidulik...

13. novembril taasavatakse restaureeritud Vääna mõis

Vääna Mõisakooli hoone renoveerimistööde ettevalmistustega alustati 2013. aastal, kui Harku Vallavalitsuse tellimusel tehti mõisa kunstiajaloolised uuringud ning renoveerimistööde...

Vääna mõis kui särama lihvitud ajaloopärl!

Enam kui aasta kestnud ulatuslikud restaureerimistööd Harku valla ühes kõige erilisemas ajaloohoones Vääna mõisas on kohe-kohe lõpule jõudmas ning õige pea avab särama löödud mõisahoone taas oma...

Mõisast on häärber saamas

Vääna mõisa peahoone ehitus- ja restaureerimistöödega on jõutud sellisesse järku, kus päev-päevalt saab üha selgemaks, miks seda suurt maja ka häärberiks on tavatsetud kutsuda. Restauraatorite...

Sel aastal tuleb Vääna mõisas aprill teisiti

Suur kevad ei ole veel täiel rinnal loodusesse murdnud, aga Vääna häärberis käivad tööd mitmel rindel ja sellise vaardiga, nagu kõige kibedamal heinaajal. Eriosade ehituses on edenemine...

Ehitatakse keldris, soklis ja põhikorrusel

Kui kaasaegsed kommunikatsioonid hakkavad üha enam paika saama ja keldri- ning soklikorrusel juba laotakse paeplaatidest põrandat, on põhikorrusel käimas ägedad ettevalmistustööd...

Illuka vallajuhid väisasid Vääna mõisa ehitusobjekti

Jaanuari keskel külastasid Vääna häärberit "saatusekaaslased" Illukalt. Volikogu esimees, vallavanem ning koolijuht tulid vaatama, kuidas edeneb Vääna Mõisakooli hoone ehitustöö ja vahetama...

Põrandad üllatavad (09.12.2014)

Vääna häärberi siseviimistlus avab end kiht-kihi haaval, justkui sibul. Seni viimasteks avastusteks võib pidada lõunapoolse (piduliku) hoonekülje ruumide põrandaid, mis vanade parkettide alt...

Vääna mõisa fassaadil kohtusid teooria ja praktika!

Ehkki keerulistel aegadel on häärberi fassaadi lapitud suurema pieteeditundeta, on tänaseni säilinud pea veerandtuhande aasta  tagune tundlik ja harvaesinev materjalikasutus....

Kelder edeneb ning maalingud avanevad!

Mõisa keldrikorrusel on käimas kibe töö põrandate süvistamise ja vundamendi toestamisega. Keldrist on välja veetud kümneid tonne pinnast ning enamikus osas keldrist on tänaseks põrand ligi...

Enampakkumine Vääna mõisa ahjude võõrandamiseks

Harku vallavalitsuse saalis toimub 9. oktoobril 2014 kell 13.00 kirjalike enampakkumiste avamine Vääna mõisas asuvate ahjude võõrandamiseks. Kirjalike pakkumuste esitamise tähtaeg on 9....

Mõisa põrandate avamine paljastab ajalugu

Vääna mõisa restaureerimisel on põrandakihtide avamisel välja koorunud eriilmelisi ja huvitavaid põrandakihte, mille seisukord on osaliselt piisavalt hea taastamaks need esialgses...

Purskkaevu koosolek mõisapargis 5. augustil

Vääna mõisakooli mööbel on tänaseks mõisast välja kolitud ning ootamas kooliaasta algust Muraste koolis. Seetõttu peetakse ehituskoosolekuid mõisapargi purskkaevu ääres. Ehituskoosolekul oli...

Katus on valmimas ja sisetööde mahud suurenevad (19.08.2014)

Vääna mõisakoolis on ehitajad jõudnud soklikorruse ruumide puhastamiseni hoone esifassaadi poolel. Siiani olid need kasutusel vaid panipaigana, nüüd taastatakse algne anfilaadne ruumijaotus ning...

Tööd toimuvad nii sees kui väljas

Hoone välisperimeetril on tööde järg jõudnud sinnamaani, kus fassaad on puhtaks pestud ja krohvitööde lõplikud mahud selgumas. Sama on katusekonstruktsiooniga, mille juures proteesimisele...

Mõisa katus on juba avatud

Vääna mõisa restaureerimistööde esimestel nädalatel onkogu hoone saanud tellingutesse, et pärast puhastamis- ja avamistöid oleks võimalik täpselt hinnata mitmete tööde mahtu.  Fassaad on...

Alustati mõisa restaureerimistöödega

Maikuu keskpaigas alustastati Vääna mõisa restaureerimistöödega, mis kestavad kuni 2015. aasta augustikuuni. Tööde teostajaks on Scandec Ehitus OÜ. Omanikujärelevalve eest vastutab OÜ...

Vääna mõisas toimus 23. aprillil restaureerimise eelne infopäev kogukonnale ja avalikkusele

Harku Vallavalitsus koos Vääna Mõisakooliga korraldas 23. aprillil Vääna mõisas enne restaureerimistööde algust kõigile huvilistele infopäeva. Mõisa saali olid kogunenud kõik need, keda ajutine...