Valdkondlikud arengukavad

12.05.17

Arengukavade varasemad redaktsioonid on leitavad Harku valla õigusaktide andmebaasist oigusaktid.harku.ee

 

Haridus, kultuur ja sport

 

Koolide arengukavad

 

 

 

 

 

Arengukava on koostatud koos asutuse sisehindamise aruandega. Soovi korral saab asutuse sisehindamise aruandega tutvuda, kirjutades Vääna-Jõesuu Kooli direktori e-posti aadressil edditomband@gmail.com või Harku vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajale e-posti aadressil aivar.soe@harku.ee.

 

Lasteaedade arengukavad

 

 

 

Hoolivus ja turvalisus

 

 

 

Infrastruktuur ja keskkonnakaitse

 

Soojusmajandus

Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Harkujärve ja Türisalu küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2027