Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2017 on kandidaatide esitamiseks avatud

Selleaastane konkurss on järjekorras kaheteistkümnes ning ka kandidaate on võimalik kaheteistkümnes erinevas kategoorias esitada (Aasta noorsootöötaja, Aasta huvikool, Aasta noortekeskus,...

Harku valla haridusasutused uue, 2017/18 õppeaasta künnisel

Haridus- ja kultuuriosakonna igakuine nõupidamine valla haridusjuhtidega toimus 12. septembril Harku vallamaja saalis, kus ettekannetega esinesid koolide ja lasteaedade juhid. Seekordsel...

Eesti toidu kuu avaüritus „Lapsed köögis“

Eesti toidu kuu avaürituseks on 2017. aastal Maaeluministeeriumi, MTÜ Kahvliahvi Kokakooli ning Vääna Mõisakooli koostöös korraldatav sündmus "Lapsed köögis", mille raames kutsutakse lapsi üles...

Uued mõtted ja teadmised ERASMUS+ õpirändelt

2016/2017 kooliaasta on lõppenud ning koos sellega ka kaks aastat väldanud ERASMUS+ õpirände projekt „Õpilase individuaalsuse märkamine ning arendamine õppe- ja kasvatustöös", mis loodi...

Külalised sõprusvallast Soomest

16. mail külastaid Harku valla kahte kooli külalised Soomest - Eura vallast. Eura vald on nimelt Harku valla sõprusvald. Klassiekskursiooni raames tutvusid 6. klassi õpilased Harkujärve- ja...

Tantsupeol esinevad rahvatantsurühmad

XII noorte tantsupeo "Mina jään" ettetantsimise edukalt läbinud Harku valla kollektiivid, kellel on võimalus akrediteeruda tantsupeole: Tabasalu kooli 1-2 kl. rahvatantsurühm - juhendaja...

Meediapäev

26. aprillil toimus Vääna-Jõesuu koolis "Meediapäev 2017".  Harku valla koolide õpilased valmistasid oma koolide kohta ajalehed, mis said väga vahvad ja toredad. Juba lehtede pealkirjad...

Harjumaa Laululaps 2017

21. - 22. aprillil toimusid Harjumaa Laululaps 2017 esinemised Viimsi Huvikeskuses. Meil on suur rõõm teada anda, et kaks I kohta tulid ka Harku valda, lisaks üks II koht ning hulganisiti...

EV100 avamine ja Noorte Laulu- ja Tantsupeo "Mina jään" tule süütamine

16. aprilli toimus suur üleriigiline EV100 tähistamise avamine. Samale päevale ühe sündmusena planeerisime ka Noorte Laulu- ja Tantsupeo "Mina jään" tule süütamise. Maakondliku tulesüütamise...

Harku Valla Laululaps 2017

Harku Valla Laululaps 2017 kontsert toimus 9. aprillil Tabasalu Ühisgümnaasiumi saalis. Laulukonkursile registreerus 71 last ja noort...

Lasteaedade kohapakkumised on tehtud

Harku Vallavalitsus tegi kohapakkumised saabuval sügisel valla lasteaias kohta soovinud ja selleks ajaks 3– ja 4aastasteks saanud laste vanematele. Pakkumised kõigile lasteaiakoha taotluse...

Tabasalu Tibutare- ja Tabasalu Teelahkme lasteaial on vahetunud juhid

Alates 14. veebruarist on Tibutare Lasteaia direktor Reeli Simanson . Reeli on sündinud 12. augustil 1967. Reeli on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis pedagoogika ja algõpetuse...

14. veebruaril 2017 toimus Harkujärve Põhikoolis seminar „Õpime demokraatiat – õppijast lähtuv õpikäsitus“

„Õpime demokraatiat – õppijast lähtuv õpikäsitus" oli 14. veebruaril 2017 Harkujärve Põhikoolis toimunud valla haridusjuhtide seminari teemaks. Harkujärve kooli õpetajad avasid külalistele neli...

Aasta kultuuripreemia Tabasalu Muusikakoolile

Kolmapäeval, 1.veebruaril Tallinna Linnateatris toimunud pidulikul vastuvõtul tunnustas Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp Tabasalu Muusikakooli lõppenud aasta kontserttegevuse eest 2016....

Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis...

Noorte "Tugila" Harku vallas

Eestis on tegutsemas suur grupp professionaalseid noorsootöötajaid, kes soovivad üles leida ja saada kontakti noortega vanuses 15-26, kes hetkel ei õpi või ei tööta, ning aidata neil leida oma...

Laste ja noorte kultuuriaasta 2017

Soovin kõigile, nii lastele ja noortele kui ka täiskasvanutele teguderohket koostegutsemise aastat, sest on ju 2017. aasta laste ja noorte kultuuriaasta . Teema-aasta, kus tähelepanu...

13. detsembril toimus Vääna Mõisakoolis seminar „Õpime muutmist – muudame õppimist“

„Väga suur tänu väga heal tasemel seminari ja kogu päeva eest! Sellise perfektse korraldusega ja nii kaasaegse sisuga ja hooviva stiiliga päeva ei ole kohanud." – nii iseloomustab 13. detsembril...

Kaunist neljandat advendiaega

Harku vallas toimuvad neljandal advendiajal tasuta üritused 17. detsember kell 11:00-16:00 Tabasalu laadaplatsil JÕULULAAT. Korraldab Tabasalu Lions klubi  18....

Targad elektroonilised ja robootilised vidinad

Harku Vallavlitsusse kogunesid 16. detsembril Harku valla koolide ja lasteaedade õpetajad, kes said osa väärt koolitusest, kus tutvust tehti erinevate robootiliste ja eletrooniliste vidinatega. ...