Tabasalu Tibutare- ja Tabasalu Teelahkme lasteaial on vahetunud juhid

Alates 14. veebruarist on Tibutare Lasteaia direktor Reeli Simanson . Reeli on sündinud 12. augustil 1967. Reeli on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis pedagoogika ja algõpetuse...

14. veebruaril 2017 toimus Harkujärve Põhikoolis seminar „Õpime demokraatiat – õppijast lähtuv õpikäsitus“

„Õpime demokraatiat – õppijast lähtuv õpikäsitus" oli 14. veebruaril 2017 Harkujärve Põhikoolis toimunud valla haridusjuhtide seminari teemaks. Harkujärve kooli õpetajad avasid külalistele neli...

Aasta kultuuripreemia Tabasalu Muusikakoolile

Kolmapäeval, 1.veebruaril Tallinna Linnateatris toimunud pidulikul vastuvõtul tunnustas Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp Tabasalu Muusikakooli lõppenud aasta kontserttegevuse eest 2016....

Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis...

Noorte "Tugila" Harku vallas

Eestis on tegutsemas suur grupp professionaalseid noorsootöötajaid, kes soovivad üles leida ja saada kontakti noortega vanuses 15-26, kes hetkel ei õpi või ei tööta, ning aidata neil leida oma...

Laste ja noorte kultuuriaasta 2017

Soovin kõigile, nii lastele ja noortele kui ka täiskasvanutele teguderohket koostegutsemise aastat, sest on ju 2017. aasta laste ja noorte kultuuriaasta . Teema-aasta, kus tähelepanu...

13. detsembril toimus Vääna Mõisakoolis seminar „Õpime muutmist – muudame õppimist“

„Väga suur tänu väga heal tasemel seminari ja kogu päeva eest! Sellise perfektse korraldusega ja nii kaasaegse sisuga ja hooviva stiiliga päeva ei ole kohanud." – nii iseloomustab 13. detsembril...

Kaunist neljandat advendiaega

Harku vallas toimuvad neljandal advendiajal tasuta üritused 17. detsember kell 11:00-16:00 Tabasalu laadaplatsil JÕULULAAT. Korraldab Tabasalu Lions klubi  18....

Targad elektroonilised ja robootilised vidinad

Harku Vallavlitsusse kogunesid 16. detsembril Harku valla koolide ja lasteaedade õpetajad, kes said osa väärt koolitusest, kus tutvust tehti erinevate robootiliste ja eletrooniliste vidinatega. ...

Kumna Kultuuriait

Kumna Kultuuriaidal on tore jõulutraditsioon, millega seoses Kumna lapsed kaunistavad männiokstest punutud jõulupärgasid. Laste kaunistatud 28 jõulupärga on enne jõule toimetatud Kumna ja...

Vääna Mõisa joonistusvihiku esitlus

Vääna mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas on andnud ideid värvimiseks, joonestamiseks, joonistamiseks ja ka piparkookide ning muude küpsiste vormimiseks. Tapeetide ja seinamaalingute...

Seminar „Õpime muutmist – muudame õppimist" 13. detsembril Vääna Mõisakoolis

13. detsembri seminaril „Õpime muutmist – muudame õppimist" annavad kuus Vääna Mõisakooli õpetajat lahtise tunni, vaatlejateks Harku valla haridusjuhid ja Tallinn lähipiirkonna valdade/linnade...

Tabasalu Ühisgümnaasium pälvis 26. oktoobril 2016 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA) kuldtaseme tunnustuse kui digitaalselt aktiivne kool.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kuulutas 26. oktoobril toimunud IKT sügiskonverentsil välja kuld-, hõbe- ja pronkstaseme saavutanud koolid. „Tunnustamine on hea võimalus koolidel...

Rannamõisa Lasteaed pälvis Harjumaa Tervisetegija 2016 tiitli

Neljapäeval, 3. novembril kuulutati Harjumaa tervisekonverentsil välja Harjumaa Tervisetegija 2016. Tiitli pälvis sel korral Harku vallas asuv Rannamõisa Lasteaed. Konverentsi teemade käsitlus...

Harku Vallavalitsus tunnustas 2015/2016 õppeaasta tublisid õpetajaid

Harku valla „maa sool" kogunes 27. oktoobril Nukuteatrisse õpetajate päeva pidulikule ja sündmusterohkele vastuvõtule. Harku valla 25 aastapäeval anti välja täpselt sama arv tänukirju...

Kehtestati uued koolivaheaegade ajad

Harku Vallavolikogu kehtestas kõikidele Harku valla koolidele alates uuest õppeaastast senise nelja asemel viis koolivaheaega, mis tagab õppekoormuse ühtlasema jaotumise. Harku...

Uus kord eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamisel

Harku vallavolikogu kehtestas uue korra eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamiseks. Käesoleva aasta 1. septembrist kehtima hakkava korra alusel toimub eralapsehoiu teenuse...

Alampalga tõus tõstis lapsehoidude ja lasteaedade kohatasu

Harku Vallavalitsus tuletab meelde, et seoses tööandjate ja töövõtjate kokku lepitud alampalgamäära tõusuga, mis on 2016. aastal varasema 390 euro asemel 430 eurot, tõusis jaanuaris ka...

Uus laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Käesolevast, 2016 aastast jõustus uus  Harku valla laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord . Seoses sellega on toimunud muudatused  lapsele lasteaia...

Haridusjuhtide nõupidamine

Haridus- ja kultuuriosakonna igakuine nõupidamine valla haridusjuhtidega toimus 13. oktoobril Rannamõisa lasteaias. Esimese punktina oli arutlusel tervisliku toitumise uuring Harku valla...