« Tagasi

Laste ja noorte kultuuriaasta 2017

Soovin kõigile, nii lastele ja noortele kui ka täiskasvanutele teguderohket koostegutsemise aastat, sest on ju 2017. aasta laste ja noorte kultuuriaasta. Teema-aasta, kus tähelepanu keskpunktiks on kultuur koos laste ja noortega tähendab seda, et märkaksime rohkem neid tegusid me ümber, mida teevad lapsed ja noored ise ning et me märkaksime ka täiskasvanuid, kes teevad nende heaks tööd. Paneme tähele ja hindame seda tööd, millest teinekord ei saada arugi, et laste ja noortega koostöötamine on kah töö. Väärtustame seda.

Mul on heameel, et saame sel aastal rohkem fookusesse tõsta lapsi ja noori, neid kaasata ja lähemale viia kultuurile. Ja ega kultuur ei ole ainult teatris käimine, see on ka ise teatri tegemine, tantsimine, laulmine, toetamine, mängimine, liikumine, sportimine, lõimumine, muusika kuulamine ja tegemine  – so elustiil, millest tuleb rääkida, osa võtta, osa saada ja ise teha. 

Krista Dreger
Kultuuri- ja spordispetsialist