Abitelefon 1345

 Elanikele mõeldud kommunaalprobleemide infotelefon 1345 on infovahendusteenus, mis tegeleb kommunaalprobleemide (elektri, vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja tänavate korrashoiu) lahendamise vahendamisega. Operaator võtab teate vastu, analüüsib probleemi sisu ja edastab selle vajalikule ettevõttele või asutusele. Abitelefon töötab 24-tundi ööpäevas ja lahendab ka e-postile 1345@112.ee saabunud küsimusi. 

Abitelefonile 1345 võib teatada puuduvast liiklusmärgist või kanalisatsioonikaevu luugist, hulkuvatest kassides-koertest ning küsida kommunaalteenustega seotud telefoninumbreid. Abitelefonilt saab küsida informatsiooni ootamatute ja kiiret lahendamist vajavate tehniliste olmeprobleemide korral, küsida korstnapühkija, santehniku, elektriku või mõne muu remondimehe kontaktandmeid.

Abitelefoni tähtsaim eesmärk on abistada kodanikke nende elu – olu puudutavates küsimustes, on ju kergem meeles pidada lihtsat lühinumbrit, kui otsida vajalikku pikka telefoninumbrit. Loomulikult võib kõigist neist puudustest teavitada endiselt ka asjaomast ametkonda.

 

Abitelefon vastab kõnedele 24h ööpäevas ja lahendab ka e-maili aadressile 1345@112.ee saabunud küsimusi. Operaator võtab vastu teate, analüüsib kliendi probleemi sisu ning edastab probleemi vastavale ettevõtte/asutusele või ühendab kodaniku tema probleemi lahendava ettevõtte/asutusega. Iga probleem klassifitseeritakse vastavalt selle olemusele ja salvestatakse andmebaasi koos lühida sisukokkuvõttega.

 

Vajadusel võib abitelefon 1345 toimida ka kriisikommunikatsioonikeskusena, mida kasutatakse kriisisituatsioonides või suurõnnetuste korral elanike informeerimiseks. Helistamine abitelefoni lühinumbrile maksab vastavalt telefoni operaatorfirma tariifidele.

 
 
Harku vald ühines abitelefoni teenusega 2009. aasta aprilli alguses.