« Tagasi

Muraste küla liikluskorralduse muutmisest

Muraste elanikelt on saabunud mitmeid ettepanekuid kehtiva liikluskorralduse muutmise kohta, mistõttu otsustati üle vaadata liikluskorraldus ja muuta seda kohtades, kus praegused lahendused ei ole kooskõlas kehtivate standardite ega liiklusseadusega, pole piisavalt põhjendatud või ei oma soovitud liiklust rahustavat efekti.
 
Mitmel juhul on liiklusmärkide kasutamine ebakorrektne. Näiteks on kiirust piirav märk vale koha peal või ebasobiv ega oma sedasi tegelikku mõju.
 
Õueala märgi kasutamine praegu kehtiva liikluskorra kohaselt ei vasta paljudel juhtudel liiklusseadusele ja piirab põhjendamatult sõidukiirust teedel, mida ei saa kuidagi käsitleda õuealana.
 
Kolmiku tänav on asumi kogumistee, mida mööda toimub kogu asumi liiklus ja mille äärde on rajatud jalakäijate ning jalgrattatee. See välistab jalakäijale vajaduse liikuda mööda sõiduteed. Praegu Kolmiku tänava algusesse paigaldatud õueala märk ei ole põhjendatud. Selle mõju kaob juba esimesel ristmikul, samuti loob õueala märgi vale kasutamine turvalisuse illusiooni ja seetõttu pigem suurendab liiklusohtu kui ära hoiab. Kolmiku tänava algusesse paigaldatud kiirusnäidiku põhjal saab öelda, et Kolmiku tänaval kehtestatud kiiruse piirangut eirab päevas keskmiselt 30 liiklejat. Suurimad kiirused ulatuvad Kolmiku teel lausa 106 km/h.
 
Rakendatakse kiiruspiirangut 30 km/h
Vallavalitsus on tellinud liikluseksperdilt Muraste küla liikluskorralduse lahenduse, mille ettepanek on, et kogu piirkonna teedele rakendatakse kiiruspiirangut 30 km/h (Pangapealse, Pankranniku, Lee tee suvilate piirkond, Palkoja ja Eeriku tee piirkond ning Muraste tee piirkond). Kohtades, kus see on võimalik, rakendatakse liikluse rahustamiseks samaliigiliste teede ristumist (Pangapealse). Õueala liikluskorda rakendatakse kohtades, mis on õuealana vaadeldavad ning autode ja jalakäijate liikumine vastavalt õueala korrale on võimalik ja põhjendatud. Sellised kohad on Muraste mõisa hoovipealne, Kolmiku ja Tüve tänavaga ristuvad tupiktänavad ning Muraste kooli hoov.
 
Kolmiku tänava jalakäijate ja jalgrattateel liikujatele luuakse eelisõigus muu liikluse suhtes. Selle loob iseenesest juba õueala liiklusmärk. Nimelt õuealale sisenemisel ja sealt väljumisel tuleb anda teed kõigile teistele liiklejatele.
 
Tutvu liikluskorralduse muudatuse plaanidega:
 
 
 
 
 
Esitage ettepanekuid kuni 9. detsembrini aadressile harku@harku.ee.
 
Raivo Altmets, teedespetsialist