Ajakava ja töökorraldus

Vääna Mõisakooli restaureerimise protsessi planeeritud ajakava ning töökorraldus:

 

 • Ehitushanke väljakuulutamine 30.12.2013;
 • Hanke objekti tutvustamine pakkujatele 09.01 ja 16.01;
 • Ehitushanke pakkumiste esitamise tähtaeg ja pakkumiste avamine 03.02.2014;
 • Hanke võitja edukaks tunnistamine 17.02.2014;
 • Hankelepingu sõlmimine 11.03.2014;
   
 • Teavitusüritus koostööpartneritele ja kohalikele inimestele toimus 23. aprill 2014;
 • Bussitranspordi korraldus lähtuvalt õpilaste liikumisvajaduse muutusest pandi paika koostöös Harjumaa ÜTK-ga suvelel 2014, uued liinid alustasid septembris 2014;
   
 • Peale ehituslepingu sõlmimist perioodil veebruar – juuni 2014 teostas ehitaja ehitus- ja restaureerimistöid koolitööd segamata kasutuses mitteolevates ruumides. Sellel perioodil oli Vääna mõisakooli maja veel kasutuses kooli ja lasteaiana;
 • Perioodil 21.06.2014 – 10.08.2015 ei toimunud Vääna mõisakooli hoones kooli- ja lasteaia tööd ning ehitaja teostas ehitus- ja restaureerimistöid vajadusel kõigis ruumides;
 • Vääna mõisakooli sisuline tegevus toimus õppeaastal 2014/2015 Muraste uues koolihoones. Muraste koolile direktorit õppeaastal 2014/2015 ei valitud, Vääna Mõisakooli direktor Gled-Airiin Saarso oli esimese aasta mõlema kooli juht (st reaalselt jäi vaid Vääna kooli juhiks, mis tegutses 1 aasta teises hoones);
 • Vääna Mõisakoolis tegutsev lasteaed paigutati perioodil 21.06.2014 – 10.08.2015  Muraste hariduskompleksis paiknevatesse külakeskuse ja noorsootöökeskuse ruumidesse;
 • Muraste Külaseltsil võimaldati oma tegevuseks 2014/2015 õppeaastal kasutada koolihoones mõnda klassiruumi ja samuti kooli saali ja muid üldkasutatavaid ruume;
 • Vääna kooli mööbel paigutati ehitustööde ajaks kõrvalasuvasse tall-tõllakuuri;
 • Väikevahendid (kööginõud, potid-pannid, linad, rätikud jne) võeti kasutusele Muraste koolis;
 • Raamatukogu tegevus koliti Vääna mõisa kõrval asuvasse tall-tõllkuuri;
 • Vääna mõisakooli hoone restaureerimise järgse põhilise kasutusvalmiduse (ehitustööd- ja restaureerimistööd on saavutanud põhilise valmiduse) tähtaeg oli 10. august 2015;
 • Ehitustööde lõpliku valmiduse tähtaeg oli 4. november 2015. Selleks ajaks pidid hoones olema lõpetatud kõik ehitus- ja restaureerimistööd.
 • 13. novembril 2015 toimus Vääna mõisahoone restaureerimisjärgne pidulik taasavamine, kus ehitusprotsessiga seotud osapoolte tervitus- ja tänusõnade järgselt said avamispeo külalised tutvuda mõisa värske ja väärika ilmega.