Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024

Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024 koostamisega on jõutud lõpusirgele. Dokumendi tööversiooni koos selle juurde kuuluvate lisade ja ettepanekutega saab tutvuda allpool. 
 
 
Kui algselt pidanuks toimuma peale arengukava tööversiooni avaldamist avalik arutelu, siis tulenevalt riigis kehtivast eriolukorrast ja kogunemiskeelust seda ei toimu. Selle asemel on kõigil võimalus arengukava koostamisel kaasa rääkida ning esitada arvamusi kuni 26. aprillini e-kirja teel, saates kiri aadressile arengukava@harku.ee.
 
Saabunud arvamused lähevad hariduse arengukava juhtrühmale ülevaatamiseks. Laekuvad ideed arutatakse läbi ning toetust saanud mõtted lähevad sisse hariduse valdkonna arengukavva. Seejärel toimub vallavolikogus kaks lugemist, mille järel saab kinnitatud hariduse valdkonna arengukava aastani 2024. 
 
 
Lisainformatsioon
 
KRISTI VILLAND
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Telefon: 606 3800