ARNO e-keskkond on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvalist kanalit pidi juurdepääs haridusasutustele ja lapsevanematele. Keskkonda saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Arno kaudu toimub Harku valla lasteaeda, lastehoidu, kooli ja Tabasalu Muusikakooli koha taotlemine.

Taotluse esitamine

Koha taotlemiseks lasteaeda, kooli või Tabasalu Muusikakooli siseneb lapsevanem ARNO e-keskkonda ID-kaardi või Mobiil-ID abil. ARNO e-keskkond on seotud rahvastikuregistri andmebaasiga. Selleks, et kajastada värskemaid andmeid toimub igal vanema poolt tehtud sisselogimisel päring rahvastikuregistrisse, mis jätab märke eesti.ee andmebaasi. Esimesel sisenemisel palub ARNO e-keskkond sisestada vajalikud kontaktandmed (telefoni number ja meiliaadress). Need on vajalikud, et haridusasutuse direktor või valla haridusspetsialist saaksid vajaduse korral lapsevanemaga ühendust võtta. Kontaktandmed on nähtavad ainult lapsega seotud haridusasutusele ja valla vastavale spetsialistile. Meili teel saab vanem vajadusel teavitusi taotluse menetlemise kohta (kohapakkumised, teated haridusasutuselt jne).

Kontaktandmeid saab vajadusel muuta. Selleks leidke avalehe ülaservas nupp „Minu andmed"

Pärast sisselogimist jõuate avalehele, kus on näha:

  • pakutud kohad;
  • laste andmed;
  • haridusasutuse taotlused.

 

Avalehel „Minu lapsed"  jaotises on laste järel taotluste nupud. Taotluse esitamiseks valida Lasteaiakoha taotlus; Põhikooli vastuvõtu taotlus; Tabasalu Ühisgümnaasiumi vastuvõtu taotlus; Koolimineku taotlus vm.

  1. Täida ja esita vajalik taotlus.
  2. Kuni esitatud taotluse staatus on „menetlemisel" on võimalus taotlust igal ajal muuta või tühistada.
  3. Kohapakkumiste, taotluse menetlemise kohta tuleb e-mailile automaatne teavitus ARNO e-keskkonnast.

Lastead

Lasteaiakoha taotlemisel koha kasutamise algusajaks tuleb märkida kuupäev koha kasutamis alguskuupäev. Koha kasutamise alguspäevaks peab laps olema vähemalt 1 aasta ja 6 kuud. Lapse vanust arvestatakse 30. septembri seisuga. Selle alusel ARNO e-keskkond määrab, kas laps kuulub sõime-, lasteaia- või koolieelikute rühma. Koha kasutamise lõpliku alguskuupäeva lepitakse kokku lasteasutuse direktoriga, kui olete saanud kohapakkumise.

Lasteaiakoha taotlusel tuleb taotlejal määrata haridusasutuste eelistuste järjekord. Eelistuste järjekorda tuleb asetada kõik Harku valla lasteaiad. See on vajalik taotluse registreerimiseks.

Lahtrisse „Oluline last puudutav informatsioon" tuleb märkida lisainfo lapse kohta, mida peate vajalikuks lasteaiale edastada. Näiteks võib sinna lisada võimalikud tervisemured (nt allergiad, toidutalumatus). 1,5-3 aastaste laste lasteaiakoha taotlusel saab siia lahtrisse lisada  nõusoleku lapsehoiuteenuse kasutamise kohta.

Lasteaiakoha pakkumise korral, tuleb vanemale selle kohta automaatne teade ARNO e-keskkonnast meili teel. Kohapakkumisele tuleb taotlejal vastata ARNO e-keskkonnas ( koha kinnituse või loobumise kohta) etteantud tähtajaks.

Kohast loobumisel tuleb märkida põhjendus:

  • märkides põhjenduseks „ei soovi kohta Harku valla munitsipaallasteaias" ei tee ARNO e-keskkond lapsevanemale automaatselt uut pakkumist ning taotlus muutub staatusesse tühistatud. Uuel õppeaastal koha soovimiseks tuleb ette nähtud ajal esitada uus taotlus lasteaiakohale;
  • valides põhjenduseks „Soovin kohta teises Harku valla lasteaias"  ei tee ARNO e-keskkond vanemale automaatselt uut pakkumist soovitud lasteaeda, taotluse staatuseks jääb menetlemisel ning kandub edasi järgmise aasta masskomplekteerimisse.

 

Põhikool

Põhikooli vastuvõtu taotluse menetleb kool. Kui õpilase koolivahetus toimub õppeaasta jooksul on koha kasutamise alguskuupäev kokkuleppel kooliga.

Põhikooli vastuvõtu või Tabasalu Ühisgümnaasiumi taotluse kinnitamise või tagasilükkamise kohta tuleb vanemale ARNO e-keskkonnast meilile vastavasisuline teade.