Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Rannamõisa külas)

Harku Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 81 lõpetati Rannamõisa külas Hiiepuu tee 1 (katastritunnus 19801:002:0800), Hiiepuu tee 3 (katastritunnus 19807:004:0020), Hiiepuu tee 5 (katastritunnus 19807:004:0010), osaliselt Tammede allee L3 (katastritunnus 19801:002:0569) ning osaliselt reformimata riigimaal (kaetud osaliselt piiriettepanekuga AT021217053) maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 27.04.2017 otsus nr 20 „Rannamõisa külas Hiiepuu tee 1, Hiiepuu tee 3 ja Hiiepuu tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine".

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.