Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Viti külas)

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 9 lõpetati detailplaneeringu koostamine Viti külas Datli tee 2 (endine lähiaadress Pihelga I (katastritunnus 19809:042:0010)) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maaüksuse sihtotstarbe  muutmine ning maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks. Kuivõrd detailplaneeringu koostamise vajadus on ära langenud, esitas Datli  tee 2 maaüksuse omanik Harku Vallavalitsusele avalduse Viti külas Pihelga I (tänane lähiaadress Datli tee 2) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

 

Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.