Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Detailplaneeringute eskiislahenduse tutvustamise avalikud arutelud lükkuvad edasi

Vabariigi Valitsuse 12. märtsil välja kuulutatud eriolukorraga keelati ära kõik avalikud kogunemised. Seetõttu ei toimu ka Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning Tabasalu alevikus Pähkli tn 5, Pähkli tn 5a ja Pähkli tn 7 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalikke arutelusid ette nähtud kuupäevadel ja need lükatakse edasi. Uutest arutelude kuupäevadest teavitame peale avalike kogunemiste keelu lõppemist.

Eskiislahenduse tutvustamise avalikud arutelud olid ette nähtud toimuma Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik):
  • 16.04 algusega kl 16.00 Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu 
  • 16.04 algusega kl 17.00 Tabasalu alevikus Pähkli tn 5, Pähkli tn 5a ja Pähkli tn 7 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu

 

Sel kuupäevadel avalikke arutelusid ei toimu.