Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Detailplaneeringute menetluste lõpetamised

 
  • Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 121 lõpetati Liikva külas Kopsu-1 (katastritunnus 19801:011:1510) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 11. oktoober 2005. a korraldus nr 1552 „Detailplaneeringu algatamine".
  • Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 122 lõpetati Laabi külas Norma (katastritunnus 19814:001:0910) ja Puidu (endised lähiaadressid Johannese ja Johannese 2, katastritunnus 19814:001:0308) maaüksustel detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 17. september 2002. a korraldus nr 812 „Detailplaneeringu algatamine" ning Harku Vallavalitsuse 24. aprill 2007. a korraldus nr 616 „Laabi külas Norma ja Johannese 2 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine".
  • Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 123 lõpetati Suurupi külas Karjamiku IV (tänane lähiaadress Erna tee 10, katastritunnus 19801:001:0843) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 22. november 2005. a korraldus nr 1813 „Suurupi külas Karjamiku IV maaüksuse detailplaneeringu algatamine".
  • Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 124 lõpetati Kütke külas Reino (katastritunnus 19801:012:0203) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 16. september 2003. a korraldus nr 843 „Detailplaneeringu algatamine".
  • Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 125 lõpetati Vääna-Jõesuu külas Vesiniku tee 2 (endine lähiaadress Saare II, katastritunnus 19809:032:0001) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 30. märts 2004. a korraldus nr 248 „Vääna-Jõesuu külas Saare II maaüksuse detailplaneeringu algatamine".
  • Harku Vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 126 lõpetati Viti külas Vahemetsa (katastritunnus 19801:001:1226) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 02. detsember 2003. a korraldus nr 1063 „Detailplaneeringu algatamine".

Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.