Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Harkujärve külas Kiriku tee 22 ja Liiva tee 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 105 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas Liiva tee 2 (katastritunnus 19801:002:0799) ja Kiriku tee 22 (katastritunnus 19801:002:4350) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused ühe ärimaa (kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa), ühe elamumaa ja ühe transpordimaa sihtotstarbega krundi kavandamiseks olemasoleva Kiriku tee laiendamiseks. Kavandatav transpordimaa krunt võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks tehnovõrkudega varustamise ja juurdepääsude lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,69 ha, paikneb Harkujärve külas Liiva tee, Sütemetsa tee ja Kiriku tee ristmikust ida suunas, piirnedes Liiva kergliiklustee L1 (katastritunnus 19801:002:0798), Kiriku tee (katastritunnus 19814:001:0502) ja Liiva tee L1 (katastritunnus 19801:002:0985) transpordimaadega, Liiva tee 2b (katastritunnus 19801:002:0817) tootmismaaga, Liiva tee 4 (katastritunnus 19801:002:0801) ja Käämo tee 10 (katastritunnus 19801:002:0804) elamumaadega ning Käenu (katastritunnus 19801:002:2287) maatulundusmaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.