Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Laabi külas olemasolevale seni kohanimeta  liikluspinnale kohanimeks Paevälja tee.

Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda 17.01.2019-31.01.2019 k.a. aadressil https://kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 17.01.2019-31.01.2019 k.a.

Lisainfot saab maakorraldajalt:Triin Lilienthal, Triin.Lilienthal@harku.ee, telefon 600 3847.