Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Harkujärve külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Harkujärve külas Hobuseraua tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Hobuseraua tee.

Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda 28.05.2019-10.06.2019 k.a. aadressil kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik.

Alal kehtiva detilplaneeringuga saab tutvuda detailplaneeringu veebirakenduses aadressil: kaart.harku.ee/DP/140420_40/avalik.

 Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kirja või e-kirja teel harku@harku.ee vahemikus 28.05.2019-10.06.2019 k.a.
 

Lisainfo: maakorraldaja Anna Grete Kompus e-posti aadress AnnaGrete.Kompus@harku.ee või telefonil 6003847.