Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

14.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, Kumna Kultuuriaidas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks ettepanek, millega arvestati. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.