Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Laabi külas Tammi tee 2 ja Tammi tee 4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 22 algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas Tammi tee 2 (katastritunnus 19801:001:3057) ja Tammi tee 4 (katastritunnus 19801:001:3058) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Tammi tee 2 ja Tammi tee 4 maaüksuste sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 3,77 ha, paikneb Laabi külas Tallinn-Paldiski maantee ja Tammi tee ristmikul, piirnedes Johannese (katastritunnus 19814:001:0307) sihtotstarbeta maaga ja Paldiski mnt 164 (katastritunnus 19814:001:0551) maatulundusmaaga, Paldiski maantee T13 (katastritunnus 78401:101:1203), 8 Tallinn-Paldiski tee (katastritunnus 72701:001:0521) ja Tammi tee (katastritunnus 19814:001:0581) transpordimaadega ning Tammi tee 6 (katastritunnus 19814:001:0552) maatulundusmaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Paldiski maanteelt mööda Tammi teed.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.