Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Muraste külas Kase tn 4 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatatud Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 02.05.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

 

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/181207_274/avalik  ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.