Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Muraste külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

02.01.2019-01.02.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), Harku Raamatukogus (Instituudi tee 5, Harku alevik), Muraste koolis (Lee tee 9, Muraste küla) veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil http://kaart.harku.ee/DP/170622_24/avalik/, planeeringualal ja Ilmandu külas Maasika bussipeatustes Muraste külas Loovälja (katastritunnus 19801:001:0203) maaüksuse ja lähiala detailplaneering avalik väljapanek.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.