Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Muraste külas Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

11.07.2019-24.07.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus 19801:001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus 19801:001:0394)  maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks vastuväide. Sellest lähtuvalt korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 05.09.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).