Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmise arutamise avalik istung

Harku Vallavalitsus teatas avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel Harku Vallavalitsuse 04.09.2001 korraldusega nr 911 kehtestatud Vääna-Jõesuu külas AÜ Kõrkjas detailplaneeringu korrektuuri detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga sai tutvuda 02.01.2019-16.01.2019 k.a. aadressil http://kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/.

Alal kehtiva detailplaneeringuga sai tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil: http://kaart.harku.ee/DP/010220_198/avalik/.

Projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku ajal esitati projekteerimistingimustele ettepanekuid ja vastuväiteid ning sellest lähtuvalt korraldab Harku Vallavalitsus asja arutamise avalikul istungil 25.03.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Lisainfot saab telefonil 600 3849, e-posti teel: Margus.Pilter@harku.ee.