Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu tulemus

30.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu kohta kaks vastuväitekirja ja üks selgitustaotlus. Harku Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 24.09.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Planeeringule vastuväiteid esitanud isikute vastuväidetega arvestati ning vastuväiteid esitanud isikud loobusid vastuväidetest, mistõttu edastatakse detailplaneering kehtestamiseks.