Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tiskre külas Gotlepi ja Apametsa tee 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu toimumine ZOOM keskkonnas

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2020. aasta korraldusega kehtestatud piirangute kohaselt ei ole lubatud avalike koosolekute ja avalike ürituste läbiviimine siseruumides. Seetõttu toimub Tiskre külas Gotlepi ja Apametsa tee 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu 07.01.2021 kell 17:00 Zoom e-suhtlus keskkonnas. Aruteluga saab liituda SIIN