Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

12.03.-12.04.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, Kumna Kultuuriaidas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tutermaa külas Loovälja (katastritunnus 19801:012:0018) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks ettepanek, millega arvestati. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.