Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Vääna külas Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20 ja Otsatalu tee L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 21 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Otsatalu tee 8 (katastritunnus 19801:011:0701), Otsatalu tee 10 (katastritunnus 19801:011:0702), Otsatalu tee 12 (katastritunnus 19801:011:0703), Otsatalu tee 16 (katastritunnus 19801:011:0705), Otsatalu tee 18 (katastritunnus 19801:011:0707), Otsatalu tee 20 (katastritunnus 19801:011:0708) ja Otsatalu tee L2 (katastritunnus 19801:011:0713) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Vääna külas Otsa maaüksuse detailplaneeringu ümberplaneerimine Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18 ja Otsatalu tee 20 maaüksuste osas sooviga täpsustada hoonestusala ja ehitusõigust ning jagada Otsatalu tee 18 maaüksus kaheks elamumaa krundiks kavandades varasemalt kehtestatud detailplaneeringule lisaks üks täiendav elamuühik. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 4,5 ha, paikneb Vääna külas Petsaku tee ja Otsatalu tee vahelisel alal u 400 m kaugusel Kiia-Vääna-Viti maantee, Petsaku tee ja Otsatalu tee ristumiskohast mööda Otsatalu teed, piirnedes Otsatalu tee 6a (katastritunnus 19801:011:0958), Petsaku tee 10 (katastritunnus 19801:011:0956), Petsaku tee 12 (katastritunnus 19801:011:0957), Otsatalu tee 16a (katastritunnus 19801:011:0959) ja Petsaku põik 3 (katastritunnus 19801:011:0961), Otsatalu tee 22 (katastritunnus 19801:011:0709), Otsatalu tee 6 (katastritunnus 19801:011:0951) elamumaadega ning Keila metskond 19 (katastritunnus 19801:011:0105), Otsatalu tee 9 (katastritunnus 19801:011:0067), Keila metskond 22 (katastritunnus 19801:011:0947) maatulundusmaadega. Planeeritava ala keskel paikneb planeeritavast alast välja jääv Otsatalu tee 14 (katastritunnus 19801:011:0705) elamumaa. Juurdepääs maaüksustele on Kiia-Vääna-Viti maanteelt mööda Otsatalu teed.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.