Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Vahi külas Vahi tee 41 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 112 lõpetati Vahi külas Vahi tee 41 (katastritunnus 19801:011:0874) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 26. mai 2009. a korraldus nr 664 „Vahi külas Vahi tee 41 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine".

Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.