Projekt "Pangapealse lasteaia lisarühma loomine Muraste Kooli hoonesse"

Projekti üldisem eesmärk on parandada Harku vallas lasteaia teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Projekti otsene eesmärk on uute lasteaiakohtade rajamine Harku valda, et tagada seadusest tulenev omavalitsuse kohustus võimaldada lapsel saada lasteaiakoht ja seda võimalikult kodu lähedal. Projekti tulemusel luuakse Harku valda Muraste koolihoone põhjapoolsesse tiiba Pangapealse lasteaia uus 18-kohaline lasteaiarühm. See loob olulise eelduse ja võimaluse emadel/isadel suunduda tagasi lapse sünni eelsele töökohale või uuele töökohale ning toetada seeläbi pere majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut ning ka vanemate eneseteostust.

 

Projekti "Pangapealse lasteaia lisarühma loomine Muraste Kooli hoonesse"  toetatakse perioodil 01.09.2015 - 31.08.2018  Euroopa Sotsiaalfondi meetmest  "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele"

 

Toetuse summa on 107 957,22 eurot.