« Tagasi

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotluse esitamine kuni 20. aprillini

Harku Vallavalitsus teavitab Harku valla elanikke, et SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatava tegevuse „Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine" taotluste vastuvõtt lõppeb 20. aprillil 2021.
 
Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, kus on rajatud või rajamisel ühisveevärk ja -kanalisatsioon.
 
Taotlemisel tuleb KIKile esitada taotlusvorm koos vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimustega.
 
Liitumistingimusi saab taotleda Strantum OÜ-lt. Rohkem infot: https://www.strantum.ee/tehniliste-tingimuste-taotlus
 
Türisalu küla piirkonna elanikud saavad liitumistingimusi taotleda Lahevesi AS-lt. Rohkem infot: http://www.lahevesi.ee/veeteenused/liitumine/