« Tagasi

Juunis algavad Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd

1. juunil alustavad AS Vensen ja RTS Infraehitus OÜ Türisalu ja Keila – Joa piirkonnas Türisalu ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajamise ehitustöödega. Seoses sellega on piirkonnas liikluspiiranguid tööde perioodil. Piirangute kohta täpsem info laekub vastavalt tööde edenemisele kohalikele elanikele posti teel. Tööde periood on suvi 2020 kuni suvi 2021.
 
Töödega alustatakse esimeses järjekorras Kosmose teel, Ardi teel, Alpikanni teel ja Lõunatuule teel.
 
Projekti „Türisalu ÜVK rajamine" kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot, millest omafinantseering moodustab 1 149 298,67 eurot. Projekti tulemusel tagatakse Türisalu reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett. Samuti korraldatakse projektiga reovee kokku kogumine. 
 
Nimetatud projektiga lahendatakse pikka aega Türisalu piirkonna elanikele murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ja elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega. Ühtekuuluvusfondi toetusega rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustikud koos liitumispunktidega.
 
Kokku ehitatakse Türisalu alal ca 26 km veetrassi, ca 17 km isevoolset kanalisatsioonitrassi, ca 17 km vaakumkanalisatsioonitrassi ja 2 vaakumjaama reovee transpordiks.
 
Veemajandusprojekti „Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine" elluviimist toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.
 
Vabandame tekkiva ebamugavuse pärast ja loodame elanike mõistvat suhtumist.