« Tagasi

Miks ei toimu prügivedu õigeaegselt?

Jäätmeveo toimimisega on vallas viimastel kuudel olnud tõsiseid probleeme – paljusid jäätmemahuteid ei ole tühjendatud õigel ajal ja järelteeninduse toimumise ajast ei ole kliente teavitatud.

 

Tulenevalt probleemidest tegi MTÜ Jäätmehalduskeskus AS-ile Eesti Keskkonnateenused ettekirjutuse seoses Harku valla korraldatud jäätmeveo riigihankelepingu tingimuste rikkumisega.

 

AS Eesti Keskkonnateenused esitas omapoolsed selgitused, milleks üldjoontes on pikalt kestnud talvised ilmastikuolud, mis tulenevad rohkest lumest, jääst ja tuisanud teedest. See on märkimisväärselt mõjutanud prügiveokite liikumiskiirust ja veokijuhtide tööpäevad on muutunud tavapärasest oluliselt pikemaks.


Teine põhjus on jätkuvalt kestev koroonapandeemia, mistõttu oli veebruaris olukord, kus paljud töötajad olid korraga haiguslehel: 55 autojuhist 30 ja 50% logistikaosakonnast.

 

Üldjuhul on siiski enamik tühjendusi toimunud graafikujärgsel päeval. Juhul, kui vedu on hilinenud, on see enamikul juhtudel teostatud viie päeva jooksul. Praeguseks on suurem osa töötajaid tööl tagasi ja loodetavasti taastub peagi soovitud tasemel teenuse osutamine. AS Eesti Keskkonnateenused on saadud kogemuse baasilt teinud mitmeid järeldusi edaspidiseks.

 

Mida saan ise teha?
 

  • Kontrolli üle Eesti Keskkonnateenusele esitatud kontaktandmed (e-post, telefon).
  • Taga konteineri ligipääsetavus (eemalda lumevall konteineri eest, taga, et konteiner poleks maa külge jäätunud jne).Juhul, kui jäätmevedu ei toimunud õigel ajal ja vastavat teadet jäätmevedajalt ei saanud, pöördu jäätmevedaja poole.
  • Kogu jäätmeid liigiti! Kui kogud pakendid eraldi vastavasse pakendikonteinerisse, väheneb jäätmete maht 2-3 korda. Telli kodust eraldi pakendite äravedu, mis maksab kümme korda vähem võrreldes olmeprügi äraveoga. 
     

LEMBE REIMAN, keskkonnaspetsialist

 

Foto: Lembe Reinman