« Tagasi

Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise plaan

Keskkonnaamet on ette valmistanud Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse.

Muutmise eesmärk tuleneb vajadusest anda kaitseala valitsejale õigus lubada püstitada Meriküla tee kinnistu tarbeks liiklemiseks vajaliku rajatise.

Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel. 

Parandusettepanekud või vastuväited Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) hiljemalt 12. märtsiks 2021.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2021. aasta esimeses pooles.

Lisainfo: Imbi Mets, tel 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee

KESKKONNAAMET

Kommentaar

Kolmiku tänava lõpus asuv ülemist ja alumist küla ühendav olemasolev ohtlik trepitorn on möödunud suvest alates suletud. Väljakujunenud ühendustee taastamine on aga oluline nii kohalikele elanikele kui ka vallarahvale tervikuna. Sel põhjusel tuleb ebaturvalise trepi asemel võtta kasutusele tänapäevane ja piirkonda sobituv kombineeritud lahendus trepist ja liftist. Viimane on väga oluline liikumisraskustega inimestele, samuti ka neile, kes sõidavad pikemat maad jalgrattaga ning lapsevankriga emadele.

Liikumisraskustega inimeste peale mõtlemine ning nendele tänapäevaste liikumisvõimaluste loomine ei tohiks olla halvustatud ja naeruvääristatud, vaid see on valla sotsiaalne kohustus, mida vald soovib täita. Samuti läheb see kokku valla arengukavaga, mis näeb ette valla avamist merele ning Euroopa Liidu soovitustega arvestada uute lahenduste puhul inimese liikumispuudega.

Valla eesmärk on muuta olemasolev rajatis turvalisemaks ja avada Muraste looduskaitseala ning pankrannik taas valla elanikele. Meriküla ja Muraste klindi ülemise ning alumise osa merele avamist korraliku ja nägusa lahenduse näol on sealsed külad kui ka vallarahvas laiemalt oodanud juba üle kümne aasta ning nüüd oleme astunud sellele suure sammu lähemale – Keskkonnaamet väljastas möödunud reedel Harku vallale tingimusliku kooskõlastuse ehitusloa taotlusele. Tingimuseks on Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja muudatus, mis võimaldaks uue trepi ja lifti rajamist.