« Tagasi

RMK ootab ettepanekuid, millele metsatööde plaanimisel tähelepanu pöörata

RMK plaanib hakata metsatöid tegema Harku valla kahes piirkonnas: Suurupi lähistel ja Vääna ümbruse riigimetsas.

RMK on kirjeldanud ala, mida käsitletakse aktiivsemalt kasutatava metsana, ja koostanud selle ala piires olevate metsade kaardid ning iseloomustuse. Suurupi ja Vääna metsaala piiride ning seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel kõrgendatud avaliku huviga alade osas.

RMK ootab kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu metsatööde plaanimisel, 7. aprilliks aadressile laane-harjumaa@rmk.ee.

Millele keskenduda?

Ettepanekuid oodatakse eeskätt järgmiste teemade kohta: kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine; metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad); raieala väljanägemine raietööde järel (alles jäävate puude arv ja paiknemine); raiealade sobitamine maastikku; raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema kümne aasta sees) ning raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel on kättesaadav RMK kodulehelt www.rmk.ee.

 

Lembe Reiman, keskkonnaspetsialist

Foto: Pexels