E-keskkond HALDO

Harku Vallavalitsuse haridusasutuste haldussüsteemi HALDO kaudu toimub valla kooli- ja lasteaiakohtade taotlemine ja prioriteetide alusel jagamine. E-keskkond HALDO kasutajateks on lapsevanemad, vallavalitsus ja valla haridusasutused, muutes lasteaiakohtade ja 1. klassi kohtade taotluste haldamise ja info liikumise tõhusamaks. HALDO võimaldab lapsevanematel muuta eelistusi koolieelsete lasteasutuste ja koolide osas. Täpsema info koolikoha taotlemise kohta leiate SIIT ja lasteaiakoha taotlemise kohta SIIT
 
HALDO e-keskkond kasutab kooli- ja lasteaiakohtade jagamiseks sobitusalgoritmi, mille kohajagamise prioriteedid on: 
  • lapse vanus;
  • lapse elukoha lähedus lasteasutusele;
  • ühe peres laste käimine samas lasteasutuses.
 
HALDO e-keskkonda ligipääsu saamiseks tuleb vanemal esmalt luua ID-kaardi alusel isiklik konto, seejärel saab juba sisestada enda ja oma lapse andmed ning märkida oma eelistused valla koolieelsete lasteasutuste/koolide osas. Kui vanemal puudub kodune võimalus e-keskkonnas kasutajakonto loomiseks, saab abi kohataotluse esitamiseks Harku vallamajast.
Turvalisuse huvides on taotluste esitamine ja nende jälgimine HALDOs ID-kaardi põhine.
Kuidas HALDO töötab, sellest Vikerraadio „Nutikas" rubriigis: Sobitusalgoritm lasteaiakohtade jagamiseks. Andre Veski, Aivar Soe

 

Lasteaiakoha taotluse esitamise juhend

 

 

1. klassi koolikoha taotluse esitamise juhend

 

Juhime tähelepanu, et suurem tõenäosus soovitud koolikoha saamiseks on neil lastel, kelle vanem on koolikoha taotluses esimese eelistusena märkinud koduslähedase kooli või kooli kus käib tema õde või vend.

Palume Harku Vallavalitsusele esimesel võimalusel teada anda, kui te loobute teie lapsele pakutud ja vastu võetud koolikohast. Seejärel pakub vallavalitsus vastava koolikoha järgmisele soovijale.

 

 

HALDO E-KESKKONDA PÄÄSEB SIIT:

 

Juhul kui Teil puudub ID-kaart või ID-kaardi lugeja, tuleb taotluse esitamiseks pöörduda vallavalitsusse.

 

HALDO