« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Harkujärve külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Harkujärve külas Hobuseraua tee 15 maaüksuse detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Järvemänniku tee.

Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda 27.09.2019-10.10.2019.k.a. aadressil

kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Järvemänniku tee

Alal kehtiva detilplaneeringuga saab tutvuda detailplaneeringu veebirakenduses aadressil: kaart.harku.ee/DP/150206_3/avalik

 Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kirja või e-kirja teel harku@harku.ee vahemikus 27.09.2019-10.10.2019 k.a.
 

Lisainfo: maakorraldaja Anna Grete Kompus e-posti aadress AnnaGrete.Kompus@harku.ee või telefonil 6003847.