« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Peetri tänav ja Peetripõllu tänav.

Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda 01.04.2021-15.04.2021.k.a. aadressil

kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Kohanime määramine_Tabasalu_alevikus_Peetri_tn_ja_Peetripõllu_ tn

Alal kehtiva detilplaneeringuga saab tutvuda detailplaneeringu veebirakenduses aadressil: kaart.harku.ee/DP/150831_24/avalik

 Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kirja või e-kirja teel harku@harku.ee vahemikus 01.04.2021-15.04.2021 k.a.
 

Lisainfo: maakorraldaja Anna Grete Kompus e-posti aadress AnnaGrete.Kompus@harku.ee või telefonil 6003847.