« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Liikva külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Liikva külas Loo 2 maaüksuse detailplaneeringuala reoveekäitluse lahenduse täpsustamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 28.01.2021-07.02.2021.k.a.   aadressil: kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Liikva külas Loo2

Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses aadressil: kaart.harku.ee/DP/030304_175_2/avalik

www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 28.01.2021-07.02.2021.k.a.