« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19a abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 15.04.2021-25.04.2021 k.a. 

aadressil: kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Tabasalu alevikus Sarapuu tn 19a

Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses aadressil: kaart.harku.ee/DP/000704_918/avalik

www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 15.04.2021-25.04.2021 k.a.