« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Mürsiku tn 3 planeeringuala hoonestuslaadi täpsustamiseks.

 

Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame 19.08.2020-29.08.2021 k.a.

 

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Tabasalu_alevikus_Mürsiku_tn_3; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses kaart.harku.ee/DP/100526_66/avalik ja www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 19.08.2020-29.08.2021 k.a.