« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Vääna külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna külas Petsaku tee 12 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone  katusekalde muutmiseks.

Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbi viimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle osas ootame 05.08.2021-15.08.2021 k.a.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Vääna_külas_Petsaku_tee_12; alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses kaart.harku.ee/DP/040629_720/avalik ja www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 05.08.2021-15.08.2021 k.a.