« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel Harku Vallavalitsuse 04.09.2001 korraldusega nr 911 kehtestatud Vääna-Jõesuu külas AÜ Kõrkjas detailplaneeringu korrektuuri detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 02.01.2019-16.01.2019 k.a. aadressil http://kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/.

Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil: http://kaart.harku.ee/DP/010220_198/avalik/.

www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 02.01.2019-16.01.2019 k.a.

Lisainfot saab arhitektilt: Margus Pilter, Margus.Pilter@harku.ee, telefon 600 3849.