« Tagasi

Ühissõidukipeatusele kohanime määramise eelnõu

Harku Vallavalitsuse korraldusega määratakse Harku vallas Merikülas kõrvalmaantee 11414 Tilgu tee äärde kavandatavale ühissõidukipeatusele kohanimi Meriküla (vastavalt lisa 1). Peatus rajatakse Meriküla Spordi- ja Õppekeskuse juurde.

Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda 10.08.2020-24.08.2020.k.a. aadressil

kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Ühissõidukipeatusele kohanime määramine

 Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kirja või e-kirja teel harku@harku.ee vahemikus 10.08.2020-24.08.2020.k.a.
 

Lisainfo: maakorraldaja Greta Zavitskaja e-posti aadress Greta.Zavitskaja@harku.ee või telefonil 6003864.