Jäätmemajandus

Jäätmehooldust reguleerib Harku Vallavolikogu määrus Harku valla jäätmehoolduseeskiri"

Jäätmekäitluse arengusuunad 2015 – 2020 aastateks on määratud Lääne-Harju jäätmekavaga (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühine jäätmekava).

Harku vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmeveo ainuõigust omab kuni 31.03.2022 AS Eesti Keskkonnateenused.

Jäätmeveo osutaja: AS Eesti Keskkonnateenused
Aadress: Artelli 15 Tallinn, tel 1919
E-posti aadress: tallinn@keskkonnateenused.ee 
Koduleht: www.keskkonnateenused.ee

 

Mida teha, kui teie konteinerit ei tühjendatud graafikujärgselt?

  • Kontrollige e-posti, kas on tulnud teade järelteeninduse kohta ja/või kontrollige, kas aadress on märgitud  http://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/teenindamata-aadressid/ koos prügiveo toimumata jäämise põhjuse ja järelteeninduse ajaga.
  • Võtke ühendust AS-i Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega telefonil 640 0800 või tallinn@keskkonnateenused.ee.
  • Juhul kui teie konteinerit ei ole tühjendatud ka 3 päeva peale graafikujärgsest tühjendamisaega või on prügiveoga pidevalt probleeme, andke sellest teada Harku vallavalitsusele harku@harku.ee, lisades kindlasti ärajäänud veo kuupäeva ja aadressi. Niisamuti võib ärajäänud või hilinevatest vedudest teada anda MTÜ Jäätmehalduskeskust info@jaatmehalduskeskus.ee.
  • Kui konteinerit ei tühjendata graafikujärgselt jäätmevedajast endast tingitud põhjustel, peab prügivedaja tasuta ära viima konteineri kõrvale asetatud mõistlikus koguses lisaprügi. Mõistlik kogus sõltub konteineri suurusest ja tühjendussagedusest ehk näiteks 240 l konteiner puhul, mida tühjendatakse 1 kord 28 päeva tagant, on mõistlik kogus kuni 30 l poekott, kui aga iga nädal, siis kuni 100 l kott.
  • Olmejäätmete teket saate aga ka ise vähendada, kogudes jäätmeid liigiti: pakendid pakendite konteinerisse, biojäätmed biojäätmete omasse ning klaas ja taara eraldi. Olemasolevate pakendikonteinerite asukohad leiate siit: http://www.harku.ee/pakendikonteinerite-asukohad

Pakendeid viiakse ära tasuta, ühtlasi vähenevad teie olmeprügi kogused ning võimalik, et seeläbi ka prügiveoarved. Mitmeid jäätmeliike võetakse tasuta vastu ka Tabasalu jäätmejaamas: http://www.harku.ee/jaatmejaam

Soovi korral saab plakatid endale välja trükkida siit:

 

Lisainfo

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Lembe Reiman Keskkonnaspetsialist 606 8823 Lembe.Reiman@harku.ee