Jäätmemajandus

Jäätmehooldust reguleerib Harku Vallavolikogu määrus Harku valla jäätmehoolduseeskiri"
 

Jäätmekäitluse arengusuunad 2015 – 2020 aastateks on määratud Lääne-Harju jäätmekavaga (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühine jäätmekava).
 

Harku vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmeveo ainuõigust omab kuni 31.03.2022 AS Eesti Keskkonnateenused.
 

Jäätmeveo osutaja: AS Eesti Keskkonnateenused
Aadress: Artelli 15 Tallinn, tel 1919
E-posti aadress: tallinn@keskkonnateenused.ee 
Koduleht: www.keskkonnateenused.ee

 

 

Mida teha, kui teie konteinerit ei tühjendatud graafikujärgselt?
 

 • Kontrollige e-posti, kas on tulnud teade järelteeninduse kohta ja/või kontrollige, kas aadress on märgitud  http://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/teenindamata-aadressid/ koos prügiveo toimumata jäämise põhjuse ja järelteeninduse ajaga.
   
 • Võtke ühendust AS-i Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega telefonil 640 0800 või tallinn@keskkonnateenused.ee
   
 • Juhul kui teie konteinerit ei ole tühjendatud ka 3 päeva peale graafikujärgsest tühjendamisaega või on prügiveoga pidevalt probleeme, andke sellest teada Harku vallavalitsusele harku@harku.ee, lisades kindlasti ärajäänud veo kuupäeva ja aadressi. Niisamuti võib ärajäänud või hilinevatest vedudest teada anda MTÜ Jäätmehalduskeskust info@jaatmehalduskeskus.ee.
   
 • Kui konteinerit ei tühjendata graafikujärgselt jäätmevedajast endast tingitud põhjustel, peab prügivedaja tasuta ära viima konteineri kõrvale asetatud mõistlikus koguses lisaprügi. Mõistlik kogus sõltub konteineri suurusest ja tühjendussagedusest ehk näiteks 240 l konteiner puhul, mida tühjendatakse 1 kord 28 päeva tagant, on mõistlik kogus kuni 30 l poekott, kui aga iga nädal, siis kuni 100 l kott.
   
 • Olmejäätmete teket saate aga ka ise vähendada, kogudes jäätmeid liigiti: pakendid pakendite konteinerisse, biojäätmed biojäätmete omasse ning klaas ja taara eraldi. Olemasolevate pakendikonteinerite asukohad leiate siit.

  Pakendeid viiakse ära tasuta, ühtlasi vähenevad teie olmeprügi kogused ning võimalik, et seeläbi ka prügiveoarved. Mitmeid jäätmeliike võetakse tasuta vastu ka Tabasalu jäätmejaamas.


Soovi korral saab plakatid endale välja trükkida siit:

 

Lisainfo

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Sirje Metsmaker Heakorraspetsialist 600 3866 Sirje.Metsmaker@harku.ee