« Tagasi

DETAILPLANEERINGU ALGATAMATA JÄTMINE

Harku Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 117 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Sõrve külas Haava (katastritunnus 19810:002:3810) maaüksusel.

Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.