« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Rannamõisa külas)

Harku Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 81 lõpetati Rannamõisa külas Hiiepuu tee 1 (katastritunnus 19801:002:0800), Hiiepuu tee 3 (katastritunnus 19807:004:0020), Hiiepuu tee 5 (katastritunnus 19807:004:0010), osaliselt Tammede allee L3 (katastritunnus 19801:002:0569) ning osaliselt reformimata riigimaal (kaetud osaliselt piiriettepanekuga AT021217053) maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 27.04.2017 otsus nr 20 „Rannamõisa külas Hiiepuu tee 1, Hiiepuu tee 3 ja Hiiepuu tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine".

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.