« Tagasi

Humala külas Karli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 39 algatati detailplaneeringu koostamine Humala külas Karli (katastritunnus 19801:001:3305) maaüksusel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Karli maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ning ehitusõiguse määramine majutus-, teenindus- ja kaubandushoonete rajamiseks. Maaüksusele soovitakse rajada atraktiivne puhke- ja turismikompleks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritava ala suurus on u 3,68 ha, paikneb Humala külas 11193 Kumna-Vääna maantee ja Humala tee vahelisel alal, piirnedes põhjast ja kirdest 11193 Kumna-Vääna maantee (katastritunnus 19801:012:0186) transpordimaaga, kagust Metsallika (katastritunnus 19801:011:0365) maatulundusmaaga, lõunast Vana-Allika (katastritunnus 19801:011:1044) elamumaaga, edelast ja läänest Maarjakase (katastritunnus 19801:001:3306) elamumaaga, Hiietamme (katastritunnus 19801:011:0735) maatulundusmaaga, Urve (katastritunnus 19801:012:0055) elamumaaga ning loodest Humala tee L11 (katastritunnus 19801:011:0972) transpordimaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.